Distans

Veckans distans nu när inte alla har distans så kommer det inte stämma exakt

Distansuppgifter

Veckans distans nu när inte alla har distans så kommer det inte stämma exakt

 • åk7
 • åk8
  • v.2 uppgift kommunikation med lärarplanering
  • v.3 uppgift Extra insatt uppgift Råvaror och miljö
  • v.3  Datorn med lärarplanering
  • v.4 uppgift Elektronik med lärarplanering
 •  åk9

Teknik på distans

Hej, allt är inte som vanligt men här finns allt jag kommer att gå igenom. Studiefrågor finns här att använda i undervisningen. Jag har tagit ner dem till skolans plattform så eleverna gör uppgifter och lämnar in.

Vi börjar även denna termin med filmen och en kort diskussion.

Terminsplaneringarna är uppdaterade och du vill komma direkt till vad jag går igenom och vad eleven ska göra på lektionen.

Klicka för åk7 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

klicka för åk8 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

Klicka för åk9 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

Ny termin

Hej. nu börjar vi med en ny termin och jag uppdaterar bloggen åt er. Teknikbloggen är ett stöd att utgå ifrån, du själv gör ju din kurs. Jag lägger upp min lektion i salen genom att eleverna får genom veckoplaneringen veta vad jag skall gå igenom så att de kan förbereda sig genom att se och läsa. Lektionen är en del genomgång med samtal om det aktuella för lektionen, ser någon flipp, andra delen handlar om att eleven arbetar med studiefrågor och ofta så är det en tid för något praktiskt arbete eller frågeställning i grupp. De som inte hinner med studiefrågorna på lektionen har läxa. Nästa lektion kan börja med ett förhör, vidare går jag igenom studiefrågorna så att frågorna kan diskuteras. Sen blir det genomgång igen med studiefrågor och eller praktiskt arbete.

Terminsplanering

Jag uppdaterar terminsplaneringarna för terminen utifrån att alla vikarier och vid ev. #skolahemma ska kunna fungera.

Klicka för åk7 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

klicka för åk8 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

Klicka för åk9 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

Nya Projekt

Programmering

Projekt: Material i saken åk8

Projekt: Transporter åk7

Projekt: Slussen åk9

Projekt: Scrach åk9

Hemma

Är du sjuk och inte kommer åt ItsLearning så finns ju teknikbloggen här. Börja med att hitta i vilken årskurs du går i, vidare går du till terminsplaneringen och där ser du alla veckonummer och i rutorna efter ser du vad som är planerat och vad läraren går i genom och vad du skall arbeta med. Där är länkarna klickbara så du kommer till rätt text och instuderingsfrågor. Jobbar just nu med att uppdatera så det funkar med vilken lärare som måste gå in och vara vikarie, du ska bli oberoende av vem som är läraren.

Hemma – Distansundervisning

Om du av någon anledning inte är på tekniklektionerna så finns all fakta och studiefrågor här. På min skola arbetar vi med ITsLearning och det är därifrån du skall arbeta.

Om du inte har itsL utan bara behöver en kurs för en grupp eller skola så finns teknikbloggen för dig. Jag skapade grunden till den för flera år sedan när böckerna inte räckte och eleven glömde böckerna hemma och hade inget att läsa på lektionen. Innehållet är idag sammanställt från flera källor och ibland rena avskrifter med hänvisning. Det sker uppdateringar och förbättringar och nu kommer jag göra en ny översyn, det finns något stavfel och formuleringar skall förbättras. Vidare kommer kursen transporter ses över och datorn med programmering i åk8.