2.3 – Transporter i luften åk7

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Kunna hur varmluftsballonger lyfter
  • Kunna när i tiden plan flög första gången
  • Kunna ge förslag på vilken betydelse första världskriget hade på utvecklingen av flygplan
  • Kunna beskriva hur en jetmotor fungerar

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Transporter i luften s.160-164

Leonardo da Vinci gjorde redan på 1500-talet ritningar på helikoptrar och fallskärmar. Det skulle dröja till 1783 tills människan kunde flyga. Då med en varmluftsballong byggd av siden och fodrad med papper och var 10m i diameter. Eftersom varm luft var lättare och mindre tät än omgivande atmosfär så kunde ballongen lyfta. För att få luften varm eldade man under ballongen och detta även under tiden man flög. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/ballonger-och-luftskepp och http://www.space.com/16595-montgolfiers-first-balloon-flight.html

Utvecklingen av flygande farkoster har alltid varit fantasifull. I mitten av 1800-talet byggde man avlånga ballonger, luftskepp som drevs fram av vinden och kunde hjälpligt styras med styrroder. Experiment med propellrar gjordes, och 1852 genomförs första flygningen med Jules Heri Giffards ångmaskinsdrivna luftskepp. Luftskeppen utrustades med motorer och all tänkbar lyx och åkte som passagerarfartyg över atlanten ända fram på 1930-talet. Hindenburg var en av de största över 245 meter långt, 70 passagerare med all lyx, ombord fanns det även egen postkontor, Luftskeppen var som kryssningsbåtar men i luften. Under en landning av Hindenburg i New Jersey 1937 hände den olycka som blev slutet för luftskeppen fyllda med vätgas.

Hindenburg fattade eld och 35 personer dog. Utifrån överlevande och vittnesmål har National Geographic gjort en spel dokumentär som är mycket bra. (se länken om du är nyfiken) En dokumentär från National Georaphic där överlevande intervjuas. om du vill veta mera. Se hur det såg ut inuti Hindenburg http://www.airships.net/hindenburg/interiors https://youtu.be/CgWHbpMVQ1U och http://www.history.com/news/the-hindenburg-disaster-9-surprising-facts

Idag så börjar forskarna tro på en återkomst av luftskeppen för de kan bära stora laster och vara bättre för miljön än vanliga flygplan. http://www.nyteknik.se/taggar/?tag=Luftskepp

För att ett plan skall lyfta måste det skapas lyftkraft detta sker genom att man accelerera stora mängder luft neråt, vilket enligt Newton ger en motkraft. Lyftkraften. Hur stor och stark kraften är påverkas huvudsakligen av profilen & formen, hastigheten och anfallsvinkeln på vingen.

Film för den nyfikne. Förklarar texten ovan https://youtu.be/zUehWUoiPHQ

Bröderna Wright första flygning varade bara i 12sek och skedde i North Carolina 1903. För att nå fram till den första flygningen med motorflygplan skedde det flera tekniska framsteg inom material och motorkonstruktioner. Planet var byggt av granvirke och vingarna täcktes med dubbla lager av tyg, motorn var en 12 hk bensinmotor som drev två lamelimmade träpropellrar med cykelkedjor som kraftöverförning.  källa: https://airandspace.si.edu/exhibitions/wright-brothers/online/fly/1903/construction.cfm

Bröderna Wright var värdens första världskändisar.

Det var sedan den amerikanska regeringen som uppmuntrade uppfinnare och gav pengar för att utveckla flygplan som ett vapen och till spaningsfordon. Under första världskriget (1914) påskyndades utvecklingen dramatiskt och flyget var en ny och viktig arena inom krigsföringen. Tiden mellan krigen skedde de första kommersiella flygförbindelser som öppnade värden, tillät människor besöka nya platser och utbyta kunskap på ett nytt sätt. Flygplan bombade London och andra städer, flög fallskärmsjägare till Tyskland, fällde den första atombomben. I slutet av 1944 kom en ny typ av motor Jetmotorn som skulle skicka bomber till London och placeras i extrema flygplan, Tyskland lyckades nästan innan de allierade trupperna stoppade Tyskland och kriget. Kriget hade drivit uppfinnarna till att göra en ny motor, Jetmotorn. Jetmotorn är helt avgörande för att kunna flyga till månen och jetmotorerna finns idag i militär och kommersiella flygplan. Masersmit 262, V2

En film om jetmotorn http://youtu.be/ON0sVe1yeOk

En generell förklaring hur en jetmotor fungerar.

En fläkten suger in luft i motorn. Kompressorn: komprimerar luften som leds in i brännkammaren. Brännkammaren: ökar värmeinnehållet i förbrännigsgasen innan den går in i turbinen. Förbränningen sker genom att bränslet mixas i brännkammaren första del. Vidare slutförbränns bränslet i motorn och i turbinen expanderas de varma gaserna. Turbinen: driver kompressor och fläkten. Luftströmmens om kommer ut ur turbinen och fläkten får planet att åka framåt. https://www.gknaerospace.com/globalassets/downloads/sweden/sa-funkar-en-jetmotor.pdf/

Film för den nyfikne. Förklarar texten ovan https://youtu.be/zUehWUoiPHQ

Samhället och människan är idag beroende av flygtransporter mer än någonsin. Vi vill ha varor vi vill resa det har blivit en hel industri och det byggs hela städer kring flygplatserna som idag kan vara enorma. Flyget är den globala kollektivtrafiken och en absolut förutsättning för att få det globala samhälle vi lever i att fungera. Utan effektiva flygförbindelser skulle världen, så som vi känner den idag, inte fungera och i Sverige, som är ett exportberoende land, ökar handeln snabbare än ekonomin som helhet. Nyttorna av flyget uppstår på en rad olika ställen och nivåer i samhället. Flyget främjar handel, ger effektiva förbindelser nära och till avlägsna platserna. Människor får ett kulturellt utbyte vid möte med andra människor.  Flyget står för 2-3% av värdens utsläpp av växthusgaserna. Flyget förbättras och utsläppen minskar genom ny teknik, lättare material effektivare motorer och även andra bränslen. Miljön påverkas av allt resande och således även flyget.  Läs mer om samhällets utveckling här klicka https://www.svensktflyg.se/projekt/vad-betyder-flyget-for-samhallet/

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *