2.6 – Slussar åk8

Läroboken s.99-103

  • När du har läst det här avsnittet skall du:
  • Känna till olika brokonstruktioner
  • Veta hur man byggde broar förr och hur man gör idag
  • Förstå hur en sluss fungerar

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Broar och dammar – sid 99-103

Genomgång av broar och slussar finns här som bildspel, klicka på länktexten. Broar och slussar

Slussar, i Trollhättan har vi flera gamla slussleder som berättar hur viktig transport på vatten är för industri och transport av varor och människor. Slussen är en slusskammare (basäng) där båt och vatten stängs in. Vanligast är att man fyller eller sänker vattennivån i slusskammaren för att lyfta eller sänka båten. Detta sker med självtryck på de flesta platserna. Det kan även vara så att slusskammaren lyfts upp med vatten och båt, som en hiss. Vattnet kan fyllas med stora pumpar.

Här är planen för ny slussar i Trollhättan