Studiefrågor: Elektricitet i varje hem åk9

Länk till fakta Frågor att arbeta med (instuderingsfrågor som kan vara med på förhör)

 1. Vad använder vi elektricitet till?
 2. Vad hette han som uppfann batteriet?
 3. Vad är energiomvandling?
 4. El- systemet i bostaden består av olika delar, vilka delar? enkelt förklarat.
 5. Varför är el livsfarligt?
 6. Varför finns säkringar, två anledningar?
 7. Vad är en skyddsledare/jordledare?
 8. Kan du beskriva hur skyddsledaren kan skydda dig från el?
 9. Vad får du inte göra i ditt elsystem?
 10. Ange åtgärder man kan göra i sitt hem göra för att undvika elolyckor?

Spara el, jag har el lång faktatext med olika saker som inte alla kan göra.

  1. Frågan är vad kan du göra för att spara energi? ge minst fem förslag som är realistiska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *