1.6 – Dagens kommunikationsteknik åk8

Datorn genom historien och framtiden som ett hjälpmedel till kommunikation.

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • känna till datorns historia
  • veta vilka tekniker man använder för att ta kontakt idag
  • kunna reflektera kring fördelar och nackdelar med modern kommunikationsteknik
  • kunna följande ord och begrepp: digital, transistor, virtuell, kommunikationssatellit

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Dagens kommunikationsteknik s.13-19

Datorn som ett hjälpmedel till kommunikation. Idag kommunicerar vi med olika hjälpmedel som du säker använder men som inte fanns för 15 år sedan. Mobiltelefonen, internet och datorer. De första datorerna var räknemaskiner och order Computer betyder ”beräknare”. Datorn blir det hjälpmedel vi har för kommunikation, det går lätt att skriva brev och skicka meddelande. Datorn blir vanlig till att styra andra hjälpmedel i samhället. Telefonväxlar, trafikljus, maskiner i fabriker etc. Datorn används bara till att styra andra saker och händelser, datorn används då som ett kommunikationsredskap. Allt detta sker genom att datorn räknar inmatade värden.
Internet
– är den fulländad kommunikationslösning så som vi känner den idag.

Det började som ett militärt forskningsprojekt i USA. Man ville undersöka hur starka och tillförlitliga nätverk kunde vara och dessutom länka ihop försvarsdepartementet med militära forskningscentra och universitet. Detta blev runt 1969. Det stora genombrottet kom när Tim Berners-Lee skapade World Wilde Web i början av 1990-talet och privatpersoner kunde få tillgång till hemsidor och kunde läsa aftonbladet på datorn. (mins själv 1993 då var det lagom att gå på toa och hämta en macka under tiden aftonbladets hemsida laddade upp på datorn, med 14,400 bits/s modemet eller 0,000014mb/s) http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verf%C3%B6ringshastighet

World Wide Web, ett sinnrikt system som länkar ihop nätverken och informationen och ger oss grunden till det internet vi känner idag – ett datornätverk så omfattande och väldigt att ingen egentligen vet hur stort det är eftersom det består av separata nätverk utan något centralt register över uppkopplade datorer.
Internet fortsätter att växa så att det knakar, användandet har mångdubblats på bara några år och utvecklingen fortsätter. Aldrig tidigare i människans­ historia har ett kommunikationsmedel fått så snabb och genomgripande effekt.


Satelliter
är en förutsättning för att vi skulle kunna fortsätta att utveckla tekniker som idag är självklara. Till en början, på 1950-talet, märktes elektronikens utveckling mest genom att vi fick små och bärbara radioapparater, transistorradio eller som det bara kallades transistor. Inom de militära och rymdtekniska områdena gjordes stora framsteg med elektronikens hjälp.

1957 skickade Sovjetunionen upp den första satelliten, amerikanerna tog upp kampen och hade som mål, att före 60-talets utgång skulle man skicka en människa till månen.
Satelliterna fungerar som överförningsstationer för signaler från jorden till andra platser på jorden. TV-satelliter sänder tv-signalen direkt till ditt hus från en tv-station på jorden
som vet vilka kanaler just din tv skall ha så du inte får grannens utbud. Anda användningar är miljöövervakning, militär övervakning och GPS som är en militärutvecklad teknik för att kunna hålla reda på mål och stridsvagnar och användes första gången officiellt 1991 vid invasionen av Kuwait.

Så här gör du för att hitta din Iphone använder sig också av satelliter http://www.99mac.se/artikel/3718-hitta-min-iphone-i-praktiken

Sputnik 1 var det första föremålet tillverkat av människor som åkte i omloppsbana runt jorden. Den var tillverkad i Sovjetunionen och utsänd 4 oktober 1957 med en R7 raket. Kroppen var 585mm i diameter, och var gjord av hög polerad aluminium. Efter 22 dagar i omloppsbana var batteriet slut och Sputnik återinträdde i jordatmosfären och brann upp 4 januari 1958. http://en.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1 

How Satellites works http://youtu.be/yxYzjHBKNcA

Datorns delar och funktioner har en egen sida på bloggen för det är viktigt och omfattande.

Mobiltelefon är egentligen en radiosändare och en radiomottagare. På 1920-talet började amerikansk polis använda radiokommunikation. Systemet installerades även i bland annat brandbilar på 1930-talet. Utvecklades sedan ytterligare under andra världskriget, bland annat genom walkietalkien. Fortfarande var det ett slutet system för bara radiokommunikation – det gick inte att ringa från en radioenhet till en fast telefon. År 1967 tog en ingenjör vid Televerket, Carl-Gösta Åsdal, initiativ till ett landsomfattande och cellbaserat system för mobiltelefoni och mobilsökning i Sverige. Under 1970-talet kom det första riktiga mobilt elfonerna och 1981 introducerades ett gemensamt system för hela norden NMT.

Redan 1911, försökte Lars Magnus Ericsson och hans fru Hilda bygga en biltelefon kopplad till vanliga telefonledningar. Paret monterade helt enkelt en telefon i en bil, parkerade intill en telefonledning och medan Lars Magnus vevade runt generatorn som drev telefonen stod Hilda med två stavar, långa som fiskspön, och krokade dem över ledningen så att en signal nådde telefonisten på närmaste telefonstation. Det fungerade, när bilen stod stilla.källa:https://www.nyteknik.se/popularteknik/125-ar-telehistoria-6392132

År 1992 kom så GSM, Global System for Mobile Communications, av experter kallat ”det mest komplicerade systemet människan byggt sedan Babels torn”. Med GSM blev mobilsystemet digitalt. Samtidigt gjorde den tekniska utvecklingen av transistorer, kretskort och batterier att mobilerna krympte och blev möjliga att enkelt bära med sig, först i väskan och så småningom i fickan. SIM-kortet lanserades och telefonens identitet splittrades i två, där vissa uppgifter, kopplade till själva apparaten, lagrades på telefonens eget kretskort och andra uppgifter – telefonnummer, koder och en del operatörsinformation – på SIM-kortet.

Vilket problem var då mobilen lösningen på? Ineffektiviteten. Det är tydligt i marknadsföringen av de så kallade ”yuppie­nallarna” i slutet av 1980-talet och början av 1990­talet att telefonen utlovar effektivitet. Ur den accelererande tillväxten med dess skenande löner och priser växte ett begär, av många uppfattat som ett behov, att vara ständigt tillgänglig om något skulle hända – till exempel om man skulle få en stund över. Alltid fanns det något viktigt samtal som kunde klaras av.

Runt millennieskiftet 2000 ökade antalet mobiler exponentiellt. De blev billigare att köpa och att använda, samtidigt som mobilbranschen introducerade avbetalningsköp maskerade som generösa erbjudanden om enkronastelefoner. Mobilen blev också allt mer av ett verktyg för andra former av kommunikation än bara samtal – först textmeddelanden eller sms (short message service) och snart även surfande på internet med tillgång till bland annat e-post. Om mobilen på 1990-talet var en självlysande yuppienalle så är den nu så självklar att vi knappt ser den. Den är, för de allra flesta av oss, alltid med och alltid på, den ger oss en gränslös frihet men håller oss samtidigt fjättrade inom sitt kraftfält.

(Kul fakta?: Sms – nödlösning blev tonårskultur Den finländske ingenjören Matti Makkonnen har berättat hur han och två kollegor spånade fram det mobila textmeddelandet över några öl och en pizza 1982. Det dröjde sedan tio år innan det första sms:et skickades och fortfarande kunde ingen förutse att detta skulle bli något annat än en nödlösning för affärsmänniskor som inte kunde nå varandra på annat sätt.) Källa: http://www.popularhistoria.se/artiklar/mobiltelefonens-historia/

 GPS -systemet baseras på satelliter som på 20 000 kilometers höjs kretsar kring jorden. Satelliterna har atomur och sänder kontinuerligt ut tid och sina respektive positioner. Signalerna tas emot av en gps-mottagare, till exempel en mobiltelefon, som mäter hur lång tid det tog för signalen att nå fram. Denna tidsdifferens kan sedan användas för att räkna ut gps-mottagarens position. Gps-mottagaren måste få signaler från minst fyra satelliter för att positionsbestämningen ska lyckas. Genom att räkna ut avstånden till alla de fyra satelliterna går det att veta den exakt platsen på jorden. Det finns nämligen bara en enda punkt som ligger på just de avstånden från satelliterna. källa:https://pctidningen.se/datorutrustning/gps/sa-funkar-gps-navigering

  • http://www.mobil.se/guider/gps-sa-funkar-det-1.302898.html
  • http://www.mobil.se/guider/gps-sa-funkar-det-1.302898.html

History of the internet http://youtu.be/rRpcSjck4wo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *