2.2 – Ritning3 och att bygga

När du har läst det här avsnittet skall du:
– Kunna skilja på olika ritningar
– Kunna göra en ritning med hjälp av ett webbaserat program eller med papper och penna.
– Förstå följande ord och begrepp: planritning, fasadritning, exempel på installationsritningar – Ha en ide om att ansöka om bygglov

Ritningar s.109-112 ochs.66 Titano Bygglov och bygga hus s.110-111

Detta är starten och grunden till nästa projekt Atterfallshus. Det behövs bilder för att berätta hur något ser ut. För att alla skall kunna förstå vad bilden föreställer så använder man sig av ritningar. Ritningar är som ett språk som är gemensamt för alla som arbetar med ritningar.  Har du lärt dig att läsa en ritning så kan du läsa alla ritningar, vissa är svårare. Innan vi börjar bygga måste ett antal övervägande och beslut fattas. Hos din kommun söker du ett byggnadslov. Du skall beskriva var på tomten ditt hus skall ligga och göra en situationsplan. Arkitekten gör en konstruktionsritning, planritning, byggritning och fasadritning över ditt hus med väggar dörrar och fönster. Det upprättas flera installationsritningar av vatten/avlopp, elektriker och ventilation som ritar installationer på byggritningen.

planritning, situationsplan och fasadritning

Det finns ett stort antal med appar och dataprogram för att göra ritningar av din bostad. Jag rekommenderar att skapa ett gratiskonto i Floorplanner. http://sv.floorplanner.com/ Du kan själv välja ett annat program eller rita med papper och penna. Innan du går till projektet så bekantar du dig med ritprogrammen och skapa ett gratiskonto.

Uppgiften börjar med att göra en planritning av din första bostad.

Några begrepp som man måste kunna är:

Bygglov är vad du måste söka hos din kommun innan du börjar bygga.

Byggnadsritningar visar hela bygget, påminner om det vi gör i slöjden. Den kallas även huvudritning där visas fasadritning och hur väggar i huset skall placeras. http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudritnin

Situationsplan är en ritning över tomten med höjdkurvor och vädderstreck och placeringen av ditt hus.

Planritningar visar delar av rum eller av det man skall bygga den är gjord i skala och visar förhållandet mellan möbler och väggar. Ett bra stöd när man skall möblera. http://sv.wikipedia.org/wiki/Planritning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *