1.4 – Från Lertavlan till tryckpressen

Hur och varför började vi kommunicera med varandra?

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Har reflekterat över hur man tog kontakt med varandra förr
  • Känna till hur man kommunicerar med varandra
  • Känna till vad Johann Gutenberg gjorde för teknikutvecklingen för boktryckarkonsten.
  • Kunna ge tankar till orsaken till att trycka böcker och texter
  • Kunna följande ord och begrepp: hieroglyfer, papyrus, pergament, cellulosa, tryckkonst

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Hur man började ta kontakt s.3-7

Människan har utvecklat tekniken genom att kommunicera med varandra.

Denna förmåga är unik för människan, även om djur har olika ljud för att berätta saker. Tekniska hjälpmedel för kommunikation. Första sättet att kommunicera var med kroppen och då genom ljud, vi talar med varandra med olika ljud. I bergsområden sjöng man till varandra och spelade trummor, trumpet, näverlur är ett exempel från Sverige och Schweizisk. På Kanarieöarna så fanns det ett särskilt ”visselspråk”.

För att kontakta och varna varandra för fara och krig av eldar så kallade Signaleldar eller så kallade vårdkasar.  Det var eldar som var högt placerade i landskapet eller på byggda stentorn. Första elden tändas och eldarna tändes i snabb följd ända till Stockholm och armen kunde  mobilisera innan fienden landsteg i Skåne. Detta var ett väl utbyggt system på Kinesiska muren och på många platser i värden.

Tekniska redskap för att bevara kommunikationen. Omkring år 3000fkr tror man att skriftspråket började utvecklas.I Mesopotamien använde man en teknik av kilformade tecken i lertavlor. Egypten skrev man med pennor av fågelfjäder och bläck på papyrus, skrivtecknen hieroglyfer är bildtecken som är bilder av ett föremål eller ett begrepp typ av bilder.

200-talet.  De första böckerna var handskrivna av munkar och var då oerhört dyra och sällsynta. Det var i Kina som de första böckerna trycktes, redan på 200-talet och då använde man träplattor med spegelvänt utskurna skrivtecken och bilder. Tekniken kom även till Europa men först på 1100-talet. Diamantsutran är den försa tryckta boken man känner är från år 868.

Blocktryckning från Kina, börja 3.40 in i filmen och se en minut om hur de skär ut texten innan tryckning.

Omkring år 1500 Tekniska maskiner för kommunikation. Boktryckarkonsten sparade och förde ordet vidare. http://www.alltomhistoria.se/artiklar/boktryckarkonsten/ Spola fram i filmen till 2.30 då är det boktryckarkonsten

Omkring år 1500 Tekniken att trycka böcker den så kallade boktryckarkonsten

Johannes Gutenberg f.1400 d.3feb1468 var uppfinnare och guldsmed. Gutenberg färdigutvecklade iden om att trycka böcker med rörliga delar så kallade typer för varje enskild bokstav. Han är känd för tryckningen av bibeln Gutenbergs Bibel.

Boktryckartekniken: Tekniken innebar att man använde lösa typer, bokstäver av bly som placeras i en ram där de fogas samman till ord och kan användas flera gånger till nya ord. Över texten stämplade man i bläck, vidare la man över ett papper som pressades ned mot typerna.

Drivkraften till teknisk utveckling grundar sig nästan alltid i Ett behov,  kunskap, och material. Samtidigt så var inte alltid tiden och människorna redo för de nya uppfinningarna så utveckling var olika för olika tider. När det gäller skrivkonsten. Varför gick utvecklingen så långsamt flera 1000år innan vi kommer till tryckta böcker? Vad var det man började skriva ner? Det var olika religiösa texter, lagar och påbud från kungen. Vidare handlade det om att skriva ner händelser som man vill berätta för kommande generationer och visa på makt och rikedom. Att behärska skrivkonsten innebar även makt i alla tider. 1483 kom boktryckarkonsten till Sverige. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/5-kommunikationslosnnigar-som-forandrat-varlden

Det var förstås ingen slump att Tryckpressen uppfanns precis på gränsen mellan medeltiden och den nya tiden. (1400-1500- talet) Det var en tid när människan hade och fick behov för att skriva och läsa. Uppfinnandet av Tryckpressen markerar att samhället håller på att förändras snabbare och framförallt till att kunskapen blir lättare för flera att ta dela av och även billigare att ta del av. Trycktekniken la grunden för de olika språkens utveckling till skriftspråk. De nya djärva tankarna som religiösa ledare (som Martin Luther http://www.svenskakyrkan.se/troochandlighet/vem-var-martin-luther eller Erasmus av Rotterdam https://sv.wikipedia.org/wiki/Erasmus_av_Rotterdam) framförde nådde längre. Den tryckta texten skulle förändra värden i grunden. Lertavlor, papyrus, pergament, lumppapper, cellulosa papper är några av de material som var bärare av det skrivna ordet, vissa bättre på att bevara ordet än andra.

Papper av cellulosa uppfanns i Kina år 105. Det var Araberna som förde kunskapen till Europa och  det tidigaste beviset av papper är från 1230 och i norden är det från 1345. https://sv.wikipedia.org/wiki/Papperets_historia

Redan 1867 öppnade den första trämassafabriken i Sverige, Önan i Trollhättan. Innan öppnandet importerades pappersmassan från Holland till Stockholm.

http://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/kilskriften

http://www.tekniskamuseet.se/1/529.html

http://www.ungafakta.se/egypten/kultur/sprak/

http://varldenshistoria.se/civilisationer/egyptierna/vad-ar-skillnaden-pa-papyrus-och-pergament

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pergament