4.0 – Hushållsapparater i hemmet åk9

§När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Kunna hur de vanligaste elektriska hushållsapparaterna fungerar
  • Kunna beskriva utvecklingen av några hushållsapparater
  • Känna till följande ord och begrepp: kompressor, termostat, värmeslinga, glödtråd, induktionshäll, mikrovåg, programverk, förångare, kondensator

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Hushållapparater i varje hem – sid 74-77

Förvarning av maten har sett olika ut genom tiden och ser fortfarande olika ut i värden beroende på vilken levnadsstandard man har. Idag förvarar vi maten i kylskåp och frysar detta för att kylan gör att maten håller sig längre. Både kylskåp och frys fungerar på samma sätt.

Kylskåpet Historik Omkring 2000 f.kr grävde man gropar i Mesopotamien som man under vintern fyllde med is. Överst la man halm som isolering vilket gjorde att man kunde kyla maten även på sommaren.

På mitten av 1800-talet började man bygga trälådor med dubbla väggar och mellan dessa la man is som på så sätt kylde maten. Smält is kunde man få bort med hjälp av en kran i botten.

Det första kylskåpet för privat bruk skapades av den tyske professorn Carl von Linda år 1879.

(Kylskåpet byggde på den så kallade kompressorprincipen och just denna var ångdriven och hade ammoniak som kylmedium.

Absorptionskylmetoden, uppfanns på slutet av 1800-talet men först 1923 utvecklades den och kunde användas i kylskåp. Det var svenskarna Balzar von Platen och Carl Munter som utvecklade den och lade grunden till det svenska bolaget Electrolux. Genom denna metod behövdes ingen motor, utan kylningen skapades genom absorbering. Energin kunde tillföras genom värme vilket gjorde kylskåpet ljudlöst, dock väldigt varligt på grund av brandrisk.

Amerikanska General Electric tillverkade 1939 det första kylskåpet med två temperaturlägen, vilket gjorde det möjligt att förvara frysta varor i en egen avdelning.)

 

Idag drivs majoriteten av våra kylskåp genom kompressorkylprocessen. Ett sådant kylskåp har fyra huvuddelar, förångare, kylmedium, kompressor och kondensor. (I början använde man ammoniak som kylmedium men det var ett för farligt ämne vid läckage. Man ersatte istället ammoniaken med freon men som man nu också håller på att ta bort eftersom freon håller på att förstöra ozonlagret i atmosfären. Nu använder man istället hydrokarbon som inte har någon negativ inverkan på miljön.)

 

Funktionen av kylskåpet. “Att skapa kyla är omöjligt, så ett kylskåp är egentligen bara en värmepump”

 1. En väldigt kall gas rör sig genom rören bakom kylskåpet och absorberar värme. Rören kan absorbera värme eftersom de är kallare än vad det är i kylskåpet.
 2. Den nu något varmare gas rinner in i kompressorn, som komprimerar gasen (och ger ifrån sig det brummande ljudet). Genom att man komprimera gasen värms den upp, och det avgår värme till omgivande rum.
 3. Gasen passerar sedan genom kylaren.
 4. Den komprimerade, rumstemperade gas passerar genom en expansionventil, vilket får gasen att expandera.
 5. Genom expansionen förlorar gasen mycket värme och är nu reda att absorbera värme från kylen.
 6. Börja om från 1

Källan:”Hur 365 saker fungerar” http://hursakerfungerar.blogspot.se/2011/01/hur-kylskap-fungerar.html

Tillagning är som med förvarning det ändrar sig över tid och platser i värden. Hur vi tillagar mat är sammanbundet med den sociala standarden.  Vi har under många 1000år tillagat mat över öppen eld och det är fortfarande vanligt på många platser i värden. När man innesluter elden med stenar eller senare gjutjärn har man skapat det vi kallar järnspisen. Inuti spisen fanns det flera rum som användes till att göra upp eld och samla aska. Det fanns även ett rum för att baka bröd. Järnspisen kom från Amerika till Sverige. Patenterad 1735 av Francois Cuvills. http://inventors.about.com/od/ofamousinventions/a/oven.htm https://prezi.com/k4izrs0vcpxs/evolution-of-stoves/

Gasspisar används på vissa håll och har sin fördel med att gasen som är energikällan är den som direkt värmer grytan och maten. Det är även lättare att reglera värmen med gas. Engelska uppfinnaren James Sharp fick patent på gasspisen 1826 Gasspisen blev vanlig på 1920-talet. Gustaf Dalén vinnare av Nobel priset 1922 var AGAs huvuddesigener av gasspisar. http://inventors.about.com/od/ofamousinventions/a/oven.htm

http://www.husqvarna-electrolux.se/Inspiration-design/Historia/

 

Elspis är det vanligaste och det är då värmeslingor som fungerar som glödtråden i glödlampan, fast här är den kraftigare och går i många slingor. Inne i plattorna ligger det spiralformade slingor som värmer hela plattan i ugnen är det slingor som ligger i botten och i toppen som värmer luften runt maten. Spisen är också utrustade med termostat som begränsar temperaturen genom att öka eller minska flödet av elektroner genom värmeslingorna. Den första elektrisk spis visades på Världsutställningen i Chicago 1893. Den 30 juni 1896 var William Hadaway utfärdades det första patentet för en elektrisk ugn. År 1910, William Hadaway fortsatte han med att utforma den första brödrost gjorts av Westinghouse, en horisontell kombination brödrost-spis.

Induktionsspisens teknik går ut på att variera magnetfältet under hällen, strömmar inducerar i botten av grytan. Värmen skapas genom att elektroderna i strömmen kolliderar och skapar friktion. För att magnetfält skall skapas och elektroder krocka måste kärlet vara av metall. https://sv.wikipedia.org/wiki/Induktionsh%C3%A4ll

Micron värmer maten inifrån. Ugnen har en radiosändare som sänder ut mikrovågor. Mikrovågorna tränger in i maten och får vattenmolekylen att vibrera och maten värms upp. 

Rent och snyggt genom att vi idag använda flera hjälpmedel kan vi med lätthet ha det rent i våra bostäder. Dammsugaren gör golven rena och är idag det viktigaste städredskapet vi har. Dammsugaren fungerar med en elektrisk motor som driver en fläkt. Fläkten suger in luft genom slangen genom påsen och blåser ut den. I luftströmmen följer smuts med men stannar i påsen som luften passerar. Dammsugare http://youtu.be/ejaVz-ZR-a8

Tvättmaskinen tar hand om kläderna genom ett antal olika tekniska system.

 1. En motor driver trumman runt.
 2. Programverket öppnar ventiler, släpper in vatten, elslinga värmer vattnet efter termostatens inställning, och startar motor.
 3. Kläderna gnuggas mot varandra och faller ner från trummans topp och smutsen slås ur kläderna. Tvättmedlet hjälper till att lösgöra smuts.
 4. Programmet avslutar med att starta pumpen som tömmer maskinen på vatten. 

Diskmaskinen kom 1850, Joel Houghton patenterade en maskin tillverkad av trä med en vev till ett hjul som sprutade vatten på disken. Diskmaskinen gör rent disk med roterande armar som avger kraftiga vattenstrålar som sprutar loss matrester.  Diskmaskinen styrs av ett programverk som öppnar ventiler, släpper in vatten, startar elslinga, diskar, sköljer och torkar helt automatiskt. Vissa disk- och tvättmaskiner har idag återkopplad styrning som betyder att datorn i diskmaskinen känner av hur smutsigt vattnet är och anpassar temperatur och vattenmängd efter behov för att det skall bli rent.

Bankomaten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *