2.8 – Konstruktioner åk8

länk till studiefrågor

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Känna till olika egenskaper hos konstrutionsmaterial.

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Vi konstruerar och bygger – sid 93-98

Vi har utvecklat olika byggnadstekniker och material för att bygga starka hus. Orsaken till utvecklingen har ibland handlat om att stå mot väder, krig, bekvämare, nya uppfinningar, visa upp sig. Varje tid har satt sin prägel på utvecklingen.

Innan man börjar bygga något behöver man tänka på vad det skall användas till så att det håller för användningen. Vilka krafter kommer att kunna påverka byggnaden?  En mur behöver byggas så att stenarna ligger omlott, tänk på legobitarna.

https://arentunaskolan.uppsala.se/globalassets/__grundskola/arentunaskolan/dokument/diverse/hallfasthet.pdf

Elasticitet, Hårdhet, Tryckhållfasthet, Draghållfasthet är egenskaper hos material. Ett föremål eller byggnad som utsätts för krafter (vind, värme, tryck, etc.)

Elasticitet: Att ett material kan ändrade form och kan återgår till sin ursprungliga form utan att ta skada. Ett sådant byggnadsmaterial är en tätningslist som sitter runt fönster. Gummilisten måste kunna motstå kraften från vinden och rörelsen i huset utan att fönstret går sönder.

Hårdhet: Att en hammare måste ha hög hårdhet så att det inte blir gropar i den när den används. En byggnad måste ha hög hårdhet tillsammans med hög tryckhållfasthet.

Tryckhållfasthet: Att ett material kan ta mot högt tryck utan att deformeras. Om det inte finns tryckhållfasthet så kommer husgrunden som huset vilar på spricka. Grunden får inga gropar från andra byggnadsmaterial som byggs ovanpå.

Draghållfasthet: Att material ska vara formbart och kunna ta mot dragkrafter. Hissen i huset dras kanske upp av linor, vajer, som måste kunna ha hög draghållfasthet. När man böjer ett kopparrör så utsätt det för krafter. I ytterkurvan utsätts röret för dragkrafter därför ytterkurvan har dragits ut och blivit längre. Kopparrörets innerkurva har istället utsatts för tryckkrafter därför innerkurvan har behållits sin form eller möjligen trycks samman något och är något kortare.

För att öka och förändra ett materials och en konstruktions egenskaper så har man förbättrat materialens form, och detta är några exempel.

Balk: Är en stång som bär upp ex. ett golv, ett tak.

Armering: Järnstänger som man tillför betongen för att öka tryckhållfasthet och elasticiteten.

Korrugering: Betyder böjt, veckat, Detta sparar material, ökar styrkan och sparar pengar, utseende. och ger stora miljövinster. Det används bl.a. till tak.

Fackverk: Består av ett antal sammanbundna trianglar som delar på tyngden genom styrkan. Detta ökar styrkan, sparar material, kostnad, utseende och ger stora miljövinster.

Öka materialstyrkan och hålla kostnaden nere. För att öka styrkan på material och konstruktioner gör vi kanter, vi viker kanter. Tänk ett papper vik upp 2cm på båda långsidorna och pappret ligger stadigt kvar mellan två Detta uppvik kan vi kalla, balk. bänkar. Eller om du tar en bräda 2 m lång och lägger den mellan två stolar så kommer den böja sig om du utsätter den för tryck. Om du istället balanserar brädan på den smala kanten och utsätt den för tryck så kommer den inte alls böja sig på samma sätt. Balkar är en stång som håller upp golv i hus eller vägbanan på en bro. Balkar är gjorda i olika material, betong och armering eller stål även träbalkar används. Balken gör att avståndet ökar mellan ytter och innerkurva och fungerar bäst på högkant. Balkarna har namn efter utseende I-balk, H-balk.

Betong har hög tryckhållfasthet men är inte så stark mot draghållfastheter därför tillför man järnstänger, armering. Dessa armeringsjärn lägger man först i olika rutnät och sedan hälls betongen över.

Korrugerad plåt eller profilerad plåt är plåt, oftast tunnplåt, som har pressats så att veck uppstått. Fördelen med korrugerad plåt jämfört med vanlig slät plåt är att den blir väsentligt styvare tvärs korrugeringsriktningen, det vill säga tvärs vågtoppar och vågdalar, som ett veckat skrivpapper som bär sig själv mellan två upplag, medan ett ovikt böjer sig. Med korrugering sparar man material och konstruktionen blir lätt. Korrugerad plåt är vanligast förekommande inom industribyggnation, då huvudsakligen som:

Fackverk: Är ett byggnadssätt som sparar material och är starkt. I ett fackverk utnyttjar man en triangel av balkar, dessa sammanfogas till olika konstruktioner. Genom formen av en triangel så fördelas kraften till de två andra delarna. Exempel på detta är Eifeltornet, byggkranar, broar, saxdonkraften.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *