1.1- Lödövning

Lödning, används främst inom elektronik. Två ytor fogas samman med en lödtråd som smälter av värmen.

Till arbetet behöver du ha en lödkolv/lödpenna. Även lödtenn eller ibland kallat lod. Det lödtenn som används i skolan är fritt från farliga ämnen.

  • Mål: att göra en lödning

Genomförande av Lödövning

5st mässingspikar i rad sammanbundna med förtennad koppartråd. Vid varje spikhuvud skall du göra en lödning. Ett sätt är att hålla lödkolvensspets mot spikens huvud och räkna till tio, håll kvar lödkolven, för fram lödtennet, räkna till två, ta bort lödtennet och direkt efter tar du bort lödkolven. Det skall inte vara några droppar eller spill av lödtenn.

Mjuklödning