Frågor: Styra och reglera

Förklara vad detta är och ge ex på vad som kan styras på respektive sätt.

  • Elektrisk styrning
  • Akustisk styrning
  • Optisk styrning
  • Radiosignaler styrning
  1. Förklara vad Reglerteknik är och skriv ner en förklaring
  2. Varför går det lättare att styra en bil med servostyrning?
  3. Hur fungerar fjärrkontrollen till TV:en?
  4. Vad menas med återkopplingsstyrd reglering?
  5. Vilka är de fyra olika sätt som vi fjärrstyr saker på?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *