Lokal pedagogisk planering åk7

Lokal Pedagogisk Planering

 Konkretisering

Centrala innehållet konkretiseras i ÅK 7 genom kursens innehåll:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 Arbetsformer

 • Du kommer att lära dig att förklara hur de enkla maskinerna fungerar.
 • Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp.
 • Du kommer lära dig läsa och göra en ritning på rätt sätt enligt vy-placeringsmetoden.
 • Du kommer att lära dig om design.
 • Kunna nämna några tekniska lösningar som medverkat till utvecklingen människans första fordon och farkoster hur de har utvecklas genom historien av, bilar, båtar och flygplan.
 • Känna till vad ett tekniskt system och delsystem är för något.
 • Du kommer att lära dig om förbränningsmotorn som ett tekniskt system.
 • Du kommer att gjort en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar.
 • Du kommer att lära dig att dokumentera ditt projekt med skisser, ritningar, och redovisning.

 Ett mål som gäller alla arbetsområden är att du skall utveckla ditt intresse för teknik och din förmåga att kunna hantera tekniska frågor, samt din förmåga att omsätta din kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling.

 Kunskaper

Bedömning för arbetsområdet I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan använda och förklara hur de enkla maskinernas funktioner.
 • Du kan använda ämnesspecifika begrepp.
 • Du kan designprocess och läsa och göra vy-ritningar.
 • Du kan redogöra för tekniska system. Bilar, båtar, flygplan.
 • Du kan beskriva hur ett tekniskt system fungerar, förbränningsmotorn, ångmaskinen och flygplansvingen.
 • Du kommer att genomföra en teknisk konstruktion enligt instruktioner och redogöra för funktioner.
 • Du genomför projektet och lämnar in uppgifter.
 • Du kan göra en muntlig och skriftlig redovisning som dokumenteras i form av en rapport.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *