2.00 – Transporter

Pedagogisk planering

Transporter är andra delen av två för åk7 där olika kunskapskrav behandlas. I tabellen ser du de genomgångar och övningar som utgår från det Centrala Innehållet.

Transporter åk7

Genomgång Övningar Instuderingsfrågor / Inlämning
Transporter över vatten Studiefrågor
Transporter på land Projekt Pinewoodcar Studiefrågor
Transporter i luften Projekt Flygplan Studiefrågor
Motorn Studiefrågor

Syfte

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetsätt

Gemensamma genomgångar om fakta som beskrivs och förklaras genom föreläsning, flippar, bildspel och anteckningar på tavlan. Gemensamma genomgångar av instuderingsfrågor. Lektionsförhör inlämningsuppgifter och prov för bedömning inom arbetsområdet.

Eleverna söker lösningar på tekniska problem och finner lösningar genom praktiska övningar detta genom att, fördjupa sig i faktatexter och genom arbete med instuderingsfrågor. Eleverna arbetar med förståelsen för utvecklingen av tekniska föremål och orsaken till det genom praktiskt arbete redovisningar både med modeller och i skriftligt, digitalt och i rapporter. I allt arbete inom arbetsområdet lär eleven sig nya ämnens relaterade ord.

Bedömning

Du skall kunna

 • Kunna beskriva människors första farkoster på vatten såg ut och utvecklades.
 • Kunna nämna några tekniska lösningar som har medverkat till utveckling av båtar.
 • Kunna följande begrepp: stockbåt, styråra, roder, hjulångare, tankfartyg, ubåt, bilfärga, hangarfartyg.
 • Kunna beskriva utveckling av hjulet.
 • Kunna ge någon orsak till utbyggnaden av järnvägen i England och vidare i USA.
 • Känna till cykelns betydelse för kvinnan i samhället.
 • känna till hur en ångmaskin respektive en förbränningsmotor fungerar
 • Kunna följande begrepp: kolv, cylinder, vevstake, svänghjul, förgasare,
 • Kunna ge någon orsak till utveckling av flygplan.
 • Kunna när i tiden plan flög första gången
 • Kunna ge förslag orsaker till utvecklingen av flygplan
 • Kunna följande begrepp: luftballong, luftskepp, jetmotor 

Matris med förmåga och kunskapskrav för arbetsområdet.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
-Viss-Relativ god

-God

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion.
-Enkla-Utvecklande

-Välutvecklande

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
-Pröva

-Pröva och ompröva

-Systematiskt pröva ompröva

Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
-formulera och välja

-handlings alternativ som leder framåt.

-efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
-Enkla och till viss del-Utvecklande o relativt väl

-Väl utvecklande och väl

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
-Viss-Utvecklande

-Välutvecklande

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning.
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
-Enkla och till viss del

-Utvecklande o relativt väl

-Välutvecklande och väl

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.