Frågor: Programmering åk9

Frågor: Programmering

  1. Beskriv vad ett dataprogram är för något?
  2. Ge exempel på datorprogram?
  3. Dataprogram kan delas in i olika programtyper, vilka är här upptagna?
  4. Vad gör ett systemprogram och ge exempel på systemprogram?
  5. Gör en kort beskrivning av utvecklingen av programmering?
  6. Vad är en App?
  7. Beskriv vad är blockprogrammering?