1.4 – Ritningslära åk7

När du har läst det här avsnittet skall du:

 • kunna läsa och göra ritning på rätt sätt. för att kommunicera
 • Kunna de olika linjerna och hur de används
 • Kunna göra en enklare 3D modulering efter beskrivning
 • kunna följande begrepp: vyritning, internationellt språk, snitt, konturlinje, skymd konturlinje, måttlinje, måttgränslinje

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Ritningar s.109-117

 • Ritningsläran är en del för att du senare skall kunna rita din pinewood car och göra rätt ritningar i slöjden.
 • Du kommer att göra ritning på en nyckelring.
 • Du kommer utifrån ritningen 3D modulera nyckelringen för senare utskrift.

Det behövs bilder för att berätta hur något ser ut. Du vet hur det skall vara men att enbart med ord förklara hur slutresultatet skall bil behövs bilder. För att alla ska kunna förstå vad bilden föreställer så använder man sig av ritningar. Det är ett internationellt språk för alla som arbetar med ritningar.

Se filmen för här ser du och får berättat vad du skall kunna för att utveckla förmågan att använda teknikens begrepp och uttryck. Klicka här och se filmen Ritningslära

För att någon annan skall kunna läsa din ritning så måste måtten stämma. Till hjälp har man då bestämda linjer som berättar vad de betyder utan det behöver skrivas ner, se nedan.

 • Konturlinje–  Synliga konturer  – Heldragen grov ca 1mm tjock.
 • Skymd konturlinje –  Osynliga konturer – Streckad medelgrov ca 0,8 mm tjock ca 3mm långa streck med 1 mm mellanrum.
 • Måttlinje– För måttsättning  – Heldragen fin linje ca 0,3 mm tjock.
 • Måttgränslinje– För avgränsning av föremålets – Heldragen fin linje ca 0,3 mm tjock.
 • Centrumlinje– Centrum på runda hål och för symmetri – Punktstreckad fin linje ca 0,5 mm tjock, långt streck ca 10 mm, 1 mm mellanrum kort streck 1 mm, en mm mellanrum, lång streck osv.

Vyritning är att rita från flera håll men inte i 3D. Det finns alltid en huvudvy (framifrån) och den börjar man rita. De andra sidorna av föremålet kallas Vyer. (se vidare videoklippet)

Figuren visar ett kvadratiskt rör ritat i perspektiv. Om man tittar mot ändan på röret så framgår både dess höjd och bred och godstjocklek. (kanternas tjocklek) Dessa kanter ritas med heldragen konturlinje på ritningen.

Tittar man på röret utmed dess längd så ser man bara dess längd och höjd. Det kvadratiska hålet kan man inte se. En sådan skymd linje ritas med skymd konturlinje (streckad linje)

Vyernas placering (vilket håll vi ser föremålet ifrån) Börja med att rita huvudvyn i mitten av pappret. Genom att välta cylindern åt höger och åt vänster får man fram två ändvyer. Lägg märke till att på vänster ändvy blir den lilla diametern skymdkonturlinje, för den är skymd. På denna bild ser du även centrumlinjen, linjen som är streckad och prickad visar centrum på runda föremål eller för det är ett hål. Lägg märke till att på den högra ändvyn blir den lilla diametern synlig konturlinje.

Detta föremålet är först ritat i perspektiv. Om vi betraktar den framifrån (1) och uppifrån (2) får vi de vyer som bilderna visar. Hålets konturer blir skymda och ritas streckade, skymdkonturlinje. Hålet förses med centrumlinjer.

Måttsättning är för att de som tillverkar ska veta hur föremålet skall vara. Alla mått anges i mm på ritningen. Ett föremåls mått anges med måttlinjen vilka avslutas med pilar. Måttsiffrorna skrivs på eller något ovanför linjen. Om pilarna inte får plats mellan måttgränslinjen sätter man dem utanför. I regel placeras måttlinjen utanför föremålet och 10mm från föremålet. Inga linjer får korsa varandra. 

Snitt visar föremålet inuti, när du delar ett rör efter diagonalen så får du snittet och ser hur röret är inuti, (se övningar)

Skala används för att avbilda vekligheten eller objekt så att avstånden på avbildningen stämmer med verkligheten. Är skalan 1:10000 betyder det att 1cm på kartan är 10000 cm (100m) i verkligheten. En avbildning i verkligheten är 1:1. Vanig skala i slöjden är 1:2. 1cm på ritningen är 2 cm av föremålet.

3D Modulering se filmen om vad detta är.

3D modulering är i sig inget nytt utan det är just att rita i perspektiv ett föremål som du ser från alla håll och kan vrida på. Du behöver ha en ritning att utgå ifrån där alla mått och vyer finns med. Det är ett enkelt sätt att rita ett föremål som sedan skall skrivas ut med en 3D skrivare.

Det finns flera olika program att välja att använda och vi använder Tinker Cad.

Se vidare på PDF filen Ritteknik, Pedros Teknik

Se filmen för här ser du och får berättat vad du skall kunna för att utveckla förmågan att använda teknikens begrepp och uttryck.

Klicka här och se filmen Ritningslära

Övningar

1 svar på ”1.4 – Ritningslära åk7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *