2.5 – Broar åk8

Broar och slussar åk8

Läroboken s.99-103

  • När du har läst det här avsnittet skall du:
  • Känna till olika brokonstruktioner
  • Veta hur man byggde broar förr och hur man gör idag
  • Förstå hur en sluss fungerar

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Broar och dammar – sid 99-103

Genomgång av broar och slussar finns här som bildspel, klicka på länktexten. Broar och slussar

Människan har alltid försökt att komma över vattnet. Den första bron var en trästock, en bro skapad av naturen. Människan utvecklade bron till att bli en bro med olika utseende och funktioner. Drivkraften till att bygga broar har förändrats över tid och politiskt styre. Om det började med att nå bättre jaktmark på andra sidan. Att bedriva handel och att transportera varor är fortfarande viktiga faktorer. Det handlade då även om att transportera vatten in till städerna såväl som armen behövde komma över floden för att kontrollera riket.

Balkbro, är den första brotyp människan bygger. Bron är fribärande utan stöd av pelare under sig. Bron byggs av balkar med armerad betong som vägbanan läggs ovanpå. Idag kan avståndet spannet mellan bärande pelare vara 300meter. Ölandsbron, Stallbackabron. Under 300-talet utvecklades byggnadskonsten av olika valvbroar.

Romersk valvbro, och som namnet säger så skall det varit Romarna som kom på detta sätt att bygga broar. Bron byggs genom att lägga kilformade stenar i ett valv. När bron belastas kommer de kilformade stenarna pressas mot varanandra och kraften leds ut till pelarna och ner i marken. I Trollhättan har vi bron i Strömslund och folketspark.

Bågbro är en utveckling av romersk valvbro och på 1800-talet byggdes dem av stål och sedan i betong och armering. Valvet kan vara under vägbanan eller bågen kan vara över vägbanan. Det gemensamma är att kraften från bron leds ut i valvet och ner i brofästena.

Hängbro, Det är genom brons liner som kraften leds ner i pylonerna och till brofästena. Hängbron byggs genom att höga pyloner byggs brobanan hängs sedan upp i grova bärlinor, linorna vilar på pylonerna som tar upp tyngden. Mellan bärlinorna och vägbanan går det lodräta linor som bär upp vägbanan. Tjörnbron, hängbron vid fallen, Uddevallabron.

Fackverksbro utnyttjar triangelformen till att skapa en bärande balkbro. Brotypen bygger på balkbron, men istället för stora balkar så skapar man ett luftigt fackverk av små balkar. Dessa broar byggs av trä eller stål. Det var denna typ av broar som man på 1800-talet började undersöka byggnationen av broar med vetenskapliga metoder så att man kunde räkna ut vilken konstruktion som skulle vara bäst och hur stora krafter bron skulle klara av.

Rörliga broar är viktiga för att båtar skall kunna passera. Bron byggs som en balkbro, då även som en fackverksbro. Den vanligaste typen är en klaffbro där en eller två delar av bron fälls upp. (Trollhättan) Det kan även vara en klaff som svängs undan. (Köpmannebro) Bron kan lyftas upp. (Trollhättan, järnvägsbron) Även sänkas ner under vattnet så att båtarna passerar över bron. (Grekland Korinthkanalen http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4nkbro

)
Slussar, i Trollhättan har vi flera gamla slussleder som berättar hur viktig transport på vatten är för industri och transport av varor och människor. Slussen är en slusskammare (basäng) där båt och vatten stängs in. Vanligast är att man fyller eller sänker vattennivån i slusskammaren för att lyfta eller sänka båten. Detta sker med självtryck på de flesta platserna. Det kan även vara så att slusskammaren lyfts upp med vatten och båt, som en hiss. Vattnet kan fyllas med stora pumpar.

Här är planen för ny slussar i Trollhättan

Här är alternativen för var de nya slussarna ska byggas – Trafikverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *