1.5 – Signal till wifi åk8

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • känna till olika tekniker för att kommunicera med varandra
  • Känna till de första tekniska sätt att kommunicera med hjälp av elektricitet.
  • känna till vanliga föremål som har med kommunikation att göra
  • kunna följande ord och begrepp: fonograf, optiks och elektrisk telegraf, Morse, LCD

Det dröjer många tusen år från vi börjar skriva tills vi kan skicka meddelande på annat sätt än genom någon annan människas hjälp. Vi hade vårdkasar som kunde skicka ett meddelande och kyrkklockornas ringar kunde också användas för andra meddela medborgaren.

Läs mer vid nyfikenhet:

Att skicka information med en telegraf

Optisk telegraf (synligt) är ett system av signalton som var inom synhåll från varandra är ett relativt gammal företeelse. Redan de antika grekerna hade redan för 2 500 år sedan ett teckensystem, som signalerades med hjälp av flaggor i dagsljus och med facklor om natten. I vår dela av värden var det romarna som hade ett meddelande system av denna sort. Det skulle dröja till slutet av 1700-talet innan optisk telegrafin kom igång. För att skicka meddelande så använde man sig av vinkningar mellan tornen. Plattor av plåt som var uppsatta på höga stolpar som reglerades av en man med snöre nerifrån.

(I Sverige konstruerade Abraham Niclas Edelcrantz 1794 en nästan dubbelt så snabb telegraf som den som Frankrike hade konstruerat 3 år tidigare. Bestående av en ställning med tio luckor, som ställdes i olika lägen med betydelsen angiven i en särskild signaltabell. Det första telegrammet var en gratulation, som på kung Gustav IV Adolfs födelsedag den 1 november 1794 skickades på sju minuter från Katarina kyrktorn till Drottningholms slott. Utbyggnaden av systemet stannade av näs Sverige var i krig från 1809 men återupptogs för att avslutas när den elektriska telegrafen kom till Sverige år 1853. Då utvecklades olika alfabet och tekniska system. Vinkningar med flaggor, blinkningar med semaforer (lampor) som används i sjöfarten räknas hit.)

Telegrafen Morsesändaren När man på 1800-talets början hade uppfunnit batteriet och elektromagneten kom (Amerikanen Samuel) Morse på att med hjälp av elektromagnet kan man skicka meddelande. 1844 säde han första telegrammet (mellan Washington D.C. och Baltimore (60km). Elektiska telegrafens funktion

Nu kunde man på bara någon minut skicka meddelande till varandra. Sedan gick utvecklingen snabbt, inte minst i USA, där telegrafen och järnvägen blev fundamentala redskap för erövringen av det nya landet. Från 1857 och tiotalet år framåt försökte man att lägga en kabel i Atlanten och år 1866 lyckas man lägga den sk. Transatlantiska som gick från Irland till Newfoundland Kanada. Första ledningen över Stilla havet togs i bruk 1902 var hela världen sammanknuten i ett nytt och unikt system, vilket sedan utvecklades och förfinades. Det fanns stora tekniska problem med att bygga upp ett kabelnät som gjorde att man kunde kontakta andra städer. På Amerikanska västen så kliade bufflarna sig på stolparna så att de gick i sönder, urbefolkningen var rädda och rev ner kabeln. Undervattenskablar gick av och man var beroende av ström osv. Samuel Morse tillverkade även det så kallade Morsealfabetet. Morsealfabetet är ett kodsystem för överföring av meddelande med en serie korta och långa signaler * * * – – – * * * SOS

Gammal Telefonen Värden knöts samman med telegrafen men med telefonen blev samtalen privata skapades av Bell. Tekniskt sett går det till så att telefonen ljudvågorna träffar ett metallbläck som gör om det till elektriska impulser som går genom sladden till mottagartelefonen som avkodas genom att ett metallbläck återskapar ljudet hos mottagaren. Den 14 februari 1876 lämnade Alexander Graham Bell i USA in en patentansökan på en uppfinning som kunde överföra mänskligt tal på elektrisk väg, alltså en telefon. Bell har länge räknats som telefonens uppfinnare men frågan är om Bell verkligen var uppfinnaren bakom den apparat som han sökte och fick patent för. Sannolikt var det den Italienättade Antonio Meucci som den 15 juni 2002 erkändes av amerikanska representanthuset honom officiellt som telefonens uppfinnare. Meucci sägs haft en modell färdig redan 1849 och elva år senare demonstrerade han den på en tidningsredaktion i New York. Men han var en fattig man och när han i december 1871 ville ta patent på sin uppfinning – en ”teletrofono” – saknades pengarna för ansökan. Alexander Graham Bell hann före med sitt patent 1876 och alla Meuccis försök att hävda sin rätt var förgäves. Upprättelsen skulle låta vänta på sig i över 100 år och under denna tid utvecklades tekniken för telefoni i svindlande hastighet. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/5-kommunikationslosnnigar-som-forandrat-varlden

Till Sverige kom Bells uppfinning redan 1877 och 1907 lär vi ha varit det telefon tätaste landet i världen. 1923 introducerades riksamtalet­ genom en förbindelse mellan Stockholm och Göteborg och 1956 blev den första telefonkabeln över Atlanten färdig.

Fonografen Skapades av Edison 1878, med fonografen kunde man spara ljud, tal och musik på en rulle med en yta av vax, även kallad vaxrulle. Den tekniska funktionen vara att man på fonografen spelas ljudet in på en rulle som snurrar med konstant hastighet. På rullen graveras ljudspåret in med en nål som är fäst vid ett membran. Membranet vibrerar i takt med de ljudvågor som träffar det. Ljudvågorna förstärks genom en tratt som man pratade eller spelade i.
På de första fonograferna spelades ljudet in på en tunn tennfolie. Ljudspåret graverades in med en picupnål som en ”berg-och-dalbana”, nålen rörde sig upp och ner jämfört med skivans ”flodfåreskrift”.

Grammofon efterföljaren till fonografen På 1890-talet började man tillverka skivor av ett material som liknar hårdgummi. Med grammofonskivan kunde man sparade ljud, tal och musik genom att gravera in spår på en yta av (svart) hårdplast. Den tekniska funktionen av en grammofon var att ljudet överfördes från en pickup via en ledbar arm till en tratt som förstärkte ljudet. Från 1910-talet byggdes tratten in i lådan som oftast var av trä. Det fanns eleganta golvmodeller med tratten inbyggd eller till och med utformad som en golvlampas skärm. I jämförelse med rullarna till en fonograf fanns nu möjlighet till en bättre ljudåtergivning men nackdelen var att man inte längre själv kunde göra inspelningar.

  • Läs mer vid nyfikenhet:
  • http://www.tekniskamuseet.se/1/293.html

Magnetband, ex rullband, kassettband Ljudet lagras som en magnetisk sträckkod på ett plastband där ytan är täckt av magnetiskt ämne. Rullband, kassettband och mp3 sparade ljud med hjälp av magnetism och var då ömtåliga på ett annat sätt, avmagnetisering. CD och minneskort.

MP3 är ett är en typ av lagring där man tränger ihop ljudfilerna för att det skall ta liten plats. Fungerar som ett minneskort eller USB minne och det lagras med hjälp av magnetism. Detta kan du läsa mer om under område dator

Radio och TV Radio är från början ett teknik att sända meddelanden med radiovågor från en sändare till en mottagare. Tekniken utvecklades så att det gjordes möjligt att sända till flera mottagare samtidigt. Radio har använts inom många områden och radiovågor kommer även i framtiden att utnyttjas vid olika typer av kommunikation. Det första användningsområdet var inom militären och senare sjöfarten. Meddelanden telegraferades mellan kuststationer och fartyg. Radio användes av utryckningsfordon som polis och ambulans för att stå i kontakt med sin central. Idag anses TV som något alla har rätt till. Idén att överföra bilder elektriskt är nästan lika gammal som den elektriska telegrafen. År 1865 konstruerade abbé Giovanni Caselli en så kallad pantelegraf för överföring av bilder. Det var först i och med upptäckten av radiovågorna som bildöverföringen tog ett stort steg framåt och nu är ett viktigt hjälpmedel för bland annat tidningarnas nyhetsrapportering. Trots att man tidigt utvecklat olika tekniker, dröjde det innan man fick fram kommersiellt gångbar utrustning. År 1929 fick Stockholms telegrafstation sin första fototelegraf och möjlighet att överföra bilder per telegraf. Under 2:a världskriget utvecklades radioförbindelserna och snart kunde man med radiovågor skicka bilder över hela världen. De första reguljära sändningarna i Sverige ägde rum 1956, men televisionens historia är äldre än så. Det började i England 1936. 1970 var det dags för färg-tv och 1969 fick vi ytterligare en kanal, TV2. Idag har vi ett helt annat utbud och sätt att se på TV. På 1980-talet hade alla sett samma program när vi träffades i skolan och på jobbet. När det började ett annat program i grannkanalen blinkade det en liten pil i tv-rutan som betydde just att ett nytt program började. Med televisionen har världen kommit in i våra vardagsrum och att titta på tv är en stor fritidssysselsättning bland både barn och vuxna.

Hur funkar TV skärmen LCD-skärmen är en typ av plattskärm, där ett tunt lager av celler med flytande kristaller bildar skärmbilden. En LCD-skärm fungerar genom att egenskaperna hos flytande kristaller bestämmer den optiska genomträngningsförmågan hos ljusstrålar beroende av pålagd spänning över kristallen. http://sv.wikipedia.org/wiki/LCD_(bildsk%C3%A4rm)

Plasmaskärm eller PDP (plasma display panel) Bakom frontglaset ligger två transparenta elektroder. Elektroderna omges av en blandning av neon– och xenon-gaser som alltså är själva plasman. Elektroderna tar emot ström tills de når en viss nivå. Då sker en plasma-urladdning på den dielektriska ytan som resulterar i att det avges ultraviolett ljus. Det ultravioletta ljuset tänder fosforbeläggningen i pixlarna bakom skyddslagret. Dessa avger i sin tur sitt eget ljus: rött, grönt eller blått (RGB). Dessa tre bildar en bildpunkt på skärmen.

Analogt och digital teknik 

Analogi betyder motsvarighet och ett analogt mätinstrument har visare som vrider sig så att det motsvarar det du mäter. Många saker är analoga och våra sinnen är analoga, eftersom sinnena reagerar starkare ju starkare påverkan de utsätts för. 

Digital teknik betyder att alla mätvärden återges som matematiska tal. De matematiska talen kan visas som digitala siffror på en skärm eller omvandlas sen till analoga signaler i en högtalare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *