Lokal pedagogisk planering åk8

Teknik. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Lokal Pedagogisk Planering

Konkretisering

Centrala innehållet konkretiseras i ÅK 8 genom kursens innehåll:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetsformer

 • Du kommer att lära dig om människans sätt att kommunicera.
 • Du kommer att lära dig om datorns uppbyggande och dess utveckling.
 • Du kommer att lära dig om elektronik och dess utveckling.
 • Du kommer att lära dig vad ett tekniskt system och delsystem är för något.
 • Du kommer att lära dig om material och konstruktioner förr och nu.
 • Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp.
 • Du kommer att göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar.
 • Du kommer att lära dig att dokumentera ditt projekt med skisser, modeller, och redovisa på olika sätt.

 Ett mål som gäller alla arbetsområden är att du skall utveckla ditt intresse för teknik och din förmåga att kunna hantera tekniska frågor, samt din förmåga att omsätta din kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling.

Kunskaper

Bedömning för arbetsområdet I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan beskriva orsaker till människans utveckling.
 • Du kan kortfattat redovisa om datorns utveckling.
 • Du kan ge orsaker till elektronikutveckling och identifiera komponenter
 • Du kan beskriva ett tekniskt system och ett delsystem.
 • Du kan redogöra för olika material och konstruktioners utveckling.
 • Du kan använda ämnesspecifika begrepp.
 • Du kan genomföra en teknisk konstruktion enligt instruktioner och redogöra för funktioner.
 • Du har genomfört projektet och lämnat in uppgifter.
 • Du kan göra en muntlig och skriftlig redovisning som dokumenteras i form av en rapport.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *