1.0 Vad är Teknik

Detta är kanske ditt första tillfälle du träffar ämnet Teknik utanför No blocket. Först går vi igenom vad vi skall göra i åk7. Hur du vill att bedömningen av projekten skall göras, prov, inlämningar, bygguppgifter, praktiska uppgifter.

Vad är teknik?

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Kunna vad teknik är
  • Kunna vad man tror var människans första tekniska redskap.
  • Vilka kunde orsakerna varit till att vi började utveckla tekniska hjälpmedel.
  • Kunna ge förslag på varför vi fortsätter tillverka tekniska saker.

Teknik är grunden för människans utveckling. Teknik är något som är utvecklat av människor för ett speciellt syfte. Det är svårt att veta vad som var människans första tekniska redskap. Troligen var det en pinne som man gjorde vass, vidare satte fast en sten och det hade skett en teknikutveckling från en pinne och en sten till en stenklubba. Ett effektivt verktyg, vapen och försvarsberedskap. Om vi inte hade utvecklat olika redskap till mer anpassade för uppgiften och även nya uppgifter hade vi varit som djur och varit ca 10 miljoner människor och bott där vädret är varmt och vi kunde ätit av vad naturen ger.