2.7 – Sammanfogningstekniker

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Känna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material och sammanfogning – s. 131-135  http://www.sanomautbildning.se/upload/1377/sidan_131-135_Material_och_sammanfogning_del_1.mp3

 Sammanfogning av material sker med olika metoder

Metaller sammanfogas med värme eller nitar metaller kan även limmas samman. Trä kan limmas, spikas, skruvas samman, även idag används olika sammanfognignar som är lik Timring och Dymling, då kallar vi det sinkning och plugg.

Timring Tekniken har fått sitt namn av att man sammanfogar de stockarsom bildar väggen i hörnen genom uthuggna hak, knutar. En timmerstomme består av timmerstockar som läggs horisontellt och staplas på varandra. Stockändarna förses med urtag och lägges i kryss så att de ligger i samma nivå i två parallella väggar, medan stockarna i de två mellanliggande väggarna ligger en halv stockhöjd högre. Fram till 1800-talets mitt var detta den vanligaste byggnadstekniken i stora delar av Sverige, både i städerna och på landsbygden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Timring

Dymling är en träplugg även kallad dymelför sammanfogning av timmerstockar vid till exempel hustimring, dels metoden för osynlig sammanfogning av trädelar. Dymlingen användes före spikens tillkomst, för allehanda sammanfogning av trädetaljer inom båt- och husbyggnad. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dymling

Spik är en utveckling av dymlingen och till ett mycket större användningsområde.

Skruv är en metod för sammansättning av olika eller lika material till en enhet och när

Nitningsprocess: 1) Sätt in niten i hålet 2) Dra åt med nitdragare 3) Förkorta niten 4) platta ut nithuvudet 5) Förbered nithuvudet med cirkulära slag med kulhammare 6) Slut nitarhuvudet med nithuvudmallen 7 ) Avslutad nitning

något skall kunna tas isär. Skruvförband är idag mycket vanligt inom bygg som istället för att spika skruvar detta för att det görs med maskin och ger mycket starka sammanfogningar.

Nitning är att sammanfoga två plåtar med en expanderande metallstång av olika utseende. Nitning är en av de äldsta teknikerna för att sammanfoga två material med glödgade nitar.

Blindnit eller Pop-nitar Blindniten har nitskalle normalt av aluminium och en genomgående splint av stål, men även stål i olika kvalitéer och koppar förekommer, bland annat. Niten placeras i en nittång, förs in i färdigt hål genom de delar som ska förbindas och verktyget kläms ihop i ett moment. Då dras splinten genom skallen som deformeras på baksidan ända tills splinten går av och ett glappfritt förband har så skapats, utan behov av att komma åt motsatt sida. Pop-nit används till att sammanfoga delarna i flygplanskroppen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Nitning

Vällning är en metod som smeden använde för att sammanfoga metaller. Metallen värmdes i ässjan och bearbetades sedan med hammare tills metallerna var sammanfogade.

Svetsning, kan delas in i två grupper trycksvetsning, där utnyttjas tryck för att utföra sammanfogningen, smältmetoden, materialet hettas upp så att ett tillfört material smälter samman ytorna. https://sv.wikipedia.org/wiki/Svetsning

Lödning, delas in i hårdlödning som sker med en högre temperatur än mjuklödning. Mjuklödning används främst inom elektronik. Två ytor fogas samman med en lödtråd som smälter av värmen.

Lim, det finns massor med olika lim och då är det viktigt att välja lim efter vilka material man skall limma. Lim delas i två grupper, vattenbaserat och lösningsmedelbaserat. Vattenbaserat är minst farligt så som trälim eller papperslim. Epoxilim är ett namn för lösningsbaserade limen, de luktar illa och har tydlig varningstext, det är ibland två olika lim som skall blandas för att kunna användas.

Tejp består av en bärare och ett häftämne. Bäraren det vi ser som inte klibbigt är den delen som ger tejpen en dela av egenskapen. ex. draghållfasthet, elasticitet. Bäraren är också den delen som skall ha olika egenskaper. skall tåla värme, fukt, kyla, kemikalier etc. Bäraren kan vara gjord av plastfilm, papper eller nästan allt, tyg metall etc. Valet av bärare och klister är användningsområdet för bästa häftförmågan. När du väljer tejp tänk på vad du skall använda det till.