3.2 Programmerings begrepp

Vanliga begrepp i programmerin

Länk till koden.

Sekvens – kommandon som sker i tur och ordning, först – sedan – sist.

Ordet sekvens betyder att instruktioner som vi ger till datorn kommer utföras i tur och ordning, steg för steg.

Man kan tänka sig att datorer är ganska dumma. Vi behöver berätta för dom väldigt tydligt vad dom ska göra, steg för steg. Och dom kan bara göra en sak i taget. Så dom gör det vi säger, i sekvens.

Till exempel i följande program utförs dom block som ligger inom ”vid start” steg för steg, börjande med den längst upp. Så resultatet blir att micro:bit räknar ner ”3”, ”2”, ”1”, ”Go!”.

Villkor – olika val för kommandon, om– då – annars. Om något händer, då ska ett kommando utföras, annars ska ett annat kommando utföras.  Det finns flera block som man kan kombinera för att bygga stora villkor med.

Lopar (Repetition) – upprepar kommandon. Kommandon kan upprepas för alltid, X antal gånger, eller tills något annat händer.​

Iteration är ett annat ord för Loopar (repetition) detta använder man när någonting ska utföras flera gånger. Det finns olika sätt att bestämma hur många gånger koden ska upprepas.

Datorer är väldigt bra på att upprepa samma sak många gånger. Dom tröttnar inte på det som vi människor ofta gör. Till exempel om jag vill visa en animation av ett hjärta som slår går det bra med en upprepning av två bilder.

Men om vi nu inte vill att det upprepas för alltid, men ett bestämd antal gånger? Då finns det också ett block för det, och den hittar vi kategori Loopar. ”upprepa 4 gånger, gör” är ett block som utför allt i den, så många gånger som står i det gråa fältet.

Fördjupning Loopar klicka här

Selektion (if-satser)

Selektion används när någonting ska hända beroende på ett villkor.

Ofta vill man ha ett vägval i sitt program, där en del kod ska köras bara i vissa fall. Då kan man använda sig av en if-sats (om-sats på svenska). Sådana satser kan ha lite olika former, beroende på hur många fall du vill välja mellan. Du hittar den i kategorin Logik. I den minsta formen ser den ut så här i block och text:

Variabler

En variabel är en plats i minnet av din dator som man ger ett namn, och som innehåller ett värde. Värdet i variabeln kan ändra på sig medans ditt program körs, och den kan bli använd på flera platser i koden.

Det namnet man ger till sin variabel spelar ingen roll för datorns skull. Så det är bra att använda ett namn som beskriver vad variabeln innehåller. Till exempel kan man ha en variabel poängsom innehåller hur mycket poäng man har samlat i ett spel. Namnet får bestå av flera bokstäver och siffror, men får inte ha mellanslag i sig. Om man ändå vill ha flera ord i namnet kan man vara lite kreativt med till exempel stora bokstäver eller understreck: detSlumpadeTalet eller det_slumpade_talet.

Bugg

En bugg är ett fel i koden. Oftast märker man det genom att programmet inte beter sig hur det ska. Sen får man leta sig genom koden för att hitta varför det händer, och vad felet är.

Kommentar

Kommentar är en eller flera rad text i programkod som ignoreras av datorn, och är bara där för att underlätta för människor att förstå vad koden gör.

JavaScript blir all text som står till höger av två snedstreck (//) uppfattad som kommentar. Om man vill ha flera rader av kommentar kan man skriva det mellan /* och */.

Funktioner

Funktioner är ett sätt att separera en bit kod och ge den ett namn, vilket sen används för att utföra koden i funktionen. Detta underlättar återanvändning av samma kod, höjer läsbarheten och förenklar felsökning.

Funktioner är en kategori som finns gömd under Avancerad. Där hittar du en grå knapp ”skapa en funktion”.

När du namnger en funktion är det bra om den förklarar vad funktionen gör, i imperativ form. Till exempel ”tändAllaLampor”, ”hälsaVälkommen”, ”skapaNyttMål”. Eftersom namnet inte får innehålla mellanrum är det vanligt att skriva i kamelNotation (camelCase på engelska), vilket är ihop skriven med en versal på första bokstav av varje nytt ord.

dettaÄrEttExempelAvKamelNotation

När du har skapat en ny funktion (med namn ”görNågonting” i vår fall) får du ett block på arbetsytan med samma namn. I den kan du sen lägga alla block som ska utföras när funktionen körs.

För att sen använda funktionen någonstans i din kod hittar du ett block ”anropa funktion görNågonting”. Du kan tänka dig att detta block föreställer alla block som finns i din funktion, och det är dom som kommer utföras där du lägger detta block.