Frågor: Transporter på land åk7

Frågor att arbeta med (instuderingsfrågor som kan vara med på förhör)

Frågor till genomgången Transporter på land Klicka för att komma tillbaka till texten.

Du väljer själv att svara på A eller B frågan. B frågan är att du skall förklara och analysera, berättande svar. Du kan blanda att göra A eller B fråga.

1.

a) Vilket var människan första hjul?

b) Beskriv hur hjulet har utvecklats från det första till idag, gör det i fem steg? (ta hjälp av bilderna för att beskriva svaret i text)

2.

a) Vilka fler saker kunde uppfinnas när man hade hjulet. (svaret finns i texten andra stycket)

b) Vilken betydelse hade hjulet för andra tekniska uppfinningar? Vilka saker kunde uppfinnas

3)

a) Hur cyklade man innan det fanns trampor på cyklarna?

b) Vilken betydelse hade cykeln för kvinnor och män i början av 1900-talet?

4)

a) Järnvägen utvecklades från olika typer av spårvagnar, vad drogs dessa första spårvagnar av? (tre svar)

b) Beskriv utvecklingen av spårvagnar till riktig järnväg vad som skilde de åt?

5)

a) Vad transporterade man på de första järnvägarna (spårvägarna)?

b) Vilken betydelse hade transporterna på järnvägarna för den tekniska utvecklingen?

6)

a) Vilka fördelar hade järnvägen?

b) Beskriv varför tågtransporterna tog över varorna från båttransport på kanalerna? (två svar)

7)

a) Vilket år var första tåglinjen för passagerare klar? Och i vilket land?

b) Hur påverkades den tekniska utvecklingen av att människor kunde åka tåg? (jag tänker på det sista stycket som står om järnvägen)

8)

a) Vad gör en ångmaskin?

b) Beskriv hur en ångkraftanläggning fungerar? Tag med namnen på de olika delarna.

9)

a) Till vad kunde man använda de första ångmaskinerna?

b) Vilken betydelse fick ångmaskinen för samhället och teknikutvecklingen?

10)

a och b) När byggdes den första bensindrivna bilen?

11)

a och b) Förklara hur förbränningsmotorn fungerar?

12)

a) Vad är ett löpande band?

b) Beskriv hur ett löpande band påverkade människorna som arbetade där?

13)

a) och b) Vilka lösningar arbetar man med för att minska avgasutsläppen från bilarna?

14)

a) och b) Vad är ett tekniskt system? ge tre exempel.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *