Projekt Automata

Automata

Du skall:

  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Mål:  Att skapa en fungerande Automata

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar om Automata, delarnas funktion och hur delarna är beroende av varandra för funktionen. Du kommer att dokumentera ditt arbete i en loggbok vid varje tillfälle. I loggboken skall det finnas med tankar om design, funktion, och skisser ritningar med en tydlig arbetsgång. Gemensam genomgång av denna länk: Bygg din egna automata 

Kolla länkarna och få lite inspiration till ert grupparbete.

Grupparbete en+en

Arbetsgång att utifrån genomgångar och inspiration skissar gruppen en egen automata. Gör ritning från två vyer och ritar upp de olika delarna var för sig. (lådan, hjulen, axlar, vevar) Eleven arbetar efter gruppens planering och ritning. Till din hjälp har du filmer och genomgångar. Du bygga av papp, trärundstavar, och skriva ut delar med 3D skrivaren.

Bedömning

  • Du har deltagit och drivit arbetet framåt.
  • Du har dokumenterat arbetsprocessen genom skisser och ritning och slutfört modellen.
  • Du har skrivit en rapport där du har ritningar och modellerat och gjort uppgiften efter beskrivning.
  • Automaten fungerar enligt planeringen och har minst en funktion, rörelse.
  • Du skall ha lämnat in en rapport om din arbetsprocess.
  • Du ska använda ett relevant språk och kunna begreppen: kammar, hävstänger, vridning, centrum.

Bedömningsmatris

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
E C A
Har påbörjat projektet men inte slutfört det. Du följer beskrivning använder filmer och med vissa ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att automata ska fungera Du följer beskrivning använder filmer och med relativ goda ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur ingående delar samverkar för att automata ska fungera Du följer beskrivning använder filmer och med relativ goda ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur ingående delar samverkar för att automata ska fungera
Har inte gjort någon muntlig eller skriftlig dokumentation eller redovisning av arbetet. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Har ännu inte prövat några idéer utifrån planeringen. Du har prövat idéer och gjort enkel automata efter planering med byggbeskrivningar som stöd. Du har prövat och omprövat idéer och gjort utvecklade automata efter planering med byggbeskrivningar som stöd. Du har systematiskt prövat och omprövat idéer och gjort välutvecklad förståelse automata efter planering med byggbeskrivningar som stöd.