1.00 Teknikens grunder

Pedagogisk planering för tekniken åk7

Teknikens grunder är första delen av två för åk7 där olika kunskapskrav behandlas. I tabellen ser du de genomgångar och övningar som utgår från det Centrala Innehållet.

Mekanik – Enkla maskiner – Design

Genomgång Övningar Instuderingsfrågor / Inlämningar
Enkla maskiner Kraftöverförningar Instuderingsfrågor

Enkla maskiner i vardagen

Mekanik Mekanik övningar  
Ritningslära 1 Inlämning Ritningsövning Instuderingsfrågor 
Design Instuderingsfrågor
3D modellering 3D Designad nyckelring
Projekt Automata

Syfte

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetsätt

Gemensamma genomgångar om fakta som beskrivs och förklaras genom föreläsning, flippar, bildspel och anteckningar på tavlan. Gemensamma genomgångar av instuderingsfrågor. Lektionsförhör inlämningsuppgifter och prov för bedömning inom arbetsområdet.

Eleverna söker lösningar på tekniska problem och finner lösningar genom praktiska övningar detta genom att, fördjupa sig i faktatexter och genom arbete med instuderingsfrågor. Eleverna arbetar med förståelsen för utvecklingen av tekniska föremål och orsaken till det genom praktiskt arbete 3D modellering och utskrift i 3D, redovisningar både med modeller och i skriftligt med ritningar, digitalt och i rapporter. I allt arbete inom arbetsområdet lär eleven sig nya ämnes relaterade ord.

Bedömning

Du skall kunna

 • Ha reflekterat över några användningsområden för det lutande planet, kilen och skruven, nu och för längesedan.
 • Kunna följande begrepp: lutande planet, skruven, kil, hävstång, hjulet.
 • Kunna läsa och göra ritning på rätt sätt.
 • Kunna följande begrepp och användning: vy-ritning, konturlinje, skymd konturlinje, måttlinje, måttgränslinje.
 • Ha reflekterat över vad en designer behöver tänka på vid formgivning av en produkt.
 • Kunna följande begrepp: modell, prototyp, marknadsförening.
 • Kunna vad som menas med 3D grafik och vad 3D modellering är.
 • Kunna göra en enklare 3D modellering efter beskrivning.
 • Kunna 3D-modellera ett föremål efter beskrivning och reflektera över processen.
 • Kunna följande begrepp: modellering, grafik, objekt, formgivning.
 • Genomföra grupparbetet projekt Automata.

Matris med förmåga och kunskapskrav för arbetsområdet.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
-Viss-Relativ god

-God

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion.
-Enkla-Utvecklande

-Välutvecklande

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
-Pröva

-Pröva och ompröva

-Systematiskt pröva ompröva

Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
-formulera och välja

-handlings alternativ som leder framåt.

-efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
-Enkla och till viss del-Utvecklande o relativt väl

-Väl utvecklande och väl

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
-Viss-Utvecklande

-Välutvecklande

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning.
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
-Enkla och till viss del

-Utvecklande o relativt väl

-Välutvecklande och väl

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.