1.5 – Design åk7

Läroboken s.119-124, 130 lär dig dessa frågor och dra dig till minnes så behöver du inte boken, den finns annars att lyssna på här under länkar.

När du har läst det här avsnittet skall du:

 • förstå varför industrin behöver design.
 • veta vad som menas med en användarvänlig produkt
 • förstå vad en designer behöver tänka på vid formgivning av en produkt.
 • känna till arbetsgången vid produktutveckling.
 • känna till vad som menas med tillvekningsanvisningar
 • kunna följande ord: modell, prototyp, marknadsförening.

Texten är motsvarande läroboken och för dig som vill läsa mer finns nätet och http://sv.wikipedia.org/wiki/Design

Design är något för alla och det handlar om så mycket mer än bara utseende. Svensk design är känd över hela värden genom flera kända personer och Sigvard Bernadotte (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10257805.ab) var först med industridesign i Sverige.

Det var under 1800-talet slut som samhället började förändrades, produkter började massproduceras och blev billigare. Tidigare så var det hantverkare som tillverkade saker på beställning och beställaren kunde göra önskemål på hur föremålet skulle vara. På 1910-1930- talet insåg man problemen med massproduktion människor ville ha olika saker och funktionsdugliga saker. Designa industriprodukter började i USA och tyskland.

Ingenjörerna i Tyskland lag tonvikten på god funktion men i USA så hade fått upp ögonen för reklam och gjorde då produkter som både var funktionsdugliga och såg fina ut. Att arbeta med att massproducera produkter var ett hårt och enformigt arbete som också var dåligt betalt. Människor började efterfråga saker som var annorlunda och personer som senare blev designer började skapa annorlunda saker mot de som massproducerades.

Idag är designers främsta uppgift är att anpassa tekniken till människan. Genom detta blir tekniken mänsklig.

Vackert? Det som är designat är ibland annorlunda till utseende och formgivits efter givna kriterier. När vi talar om design så tänker många på utseende och att locka oss till att köpa en ny sak. Detta hänger samman med att anpassa den nya tekniken till människan. Skulle vi någonsin köpa en bra sak om den inte såg bra ut och var lättanvänd, tänk telefonen, fotbollskorna, parfymflaskan eller bilen. Vi vill att det skall vara enkelt att använda och även anpassad till personer med olika önskemål och svårigheter. Osthyvel som är lättanvänd. Konservöppnaren skall vara enkel att hålla i och burken skall gå lätt att öppna. Sverige är ett land som har många kända designer och nya produkter har historiskt sett blivit uppfunna just här.

Idag är reklamen hårt sammanbundet med olika produkter och designer. Produkten är idag ofta designad efter en önskan om den produkt som då hänger samman med behov efterfrågan och pris.

(Ergonomisk Osthyvel.De greppvänliga handtaget ger mindre belastning på händer, handleder, armar och axlar. Utvecklade i samarbete med Myra Design.

Bokstöd tillverkat av trä som ska placeras på plant underlag. Skivan är ställbar i olika vinklar och har en kantlist i nederkant. http://www.swereco.se/produkt/osthyvel/ )

Idag är alla saker designade och sedan massproducerade? Tiden efter andra världskrigen, på 1950-talet vill Sverige att svenskarna skulle ha det bra, bra bostäder för alla. Nästa steg var att våra husgeråd var praktiska och hade bra funktion allt detta testades fram vid Hemmets Forskningsinstitut (konsumentverket). Ex. ” Undersökningarna ledde till rekommendationer och normer: alla saker på rätt plats, inte ett steg i onödan. Svensk köksstandard, som till viss del fortfarande lever kvar, fastställdes första gången 1950 och angav mått för bänkar, skåp och arbetsytor. ” http://www.nordiskamuseet.se/press/folkhemmets-rum-koket.

En designer måste tänka på vissa saker. Det är bland annat detta. (s.121)

Produkten skall ha:

 • God teknisk funktion,
 • Attraktivt utseende, – färg form och materialval
 • Ergonomi, – hur produkten skall kunna användas,
 • Ekologi, – miljöanpassning så den går att återvinna,
 • Ekonomi, – det skall vara kostnader som är hållbara
 • Begriplighet, – det skall vara lätt att förstå användningen,
 • Moderiktigt, – är en av de viktigaste delarna.

Designern främsta uppgift är ju att anpassa en tekniken till människan. En designer måste ha god kunskap om teknik och hur människor fungerar både fysisk och psykiskt. En ny produkt börjar oftast med ett problem som skall lösas eller en ny produkt som skall en bra användning och utseende.

 1. Det första är formgivningssteget då designern börjar med skisser utifrån synpunkter som kommit från beställaren. Skissen är sedan grund för en modell.
 2. Modeller görs i olika skalor och olika material, trä, plast lera.
 3. Vidare görs olika tester av funktion och hållbarhet och beställaren kommer med förslag och åsikter. De första modellerna man bygger kallas prototyp det är då man för första gången ser hur produkten blir i verkligheten.
 4. Till och med innan produkten är klar så startar marknadsförning genom reklam och sedan presenteras produkten vid ett särkilt tillfälle med inbjudna gäster.

(Tänk på hur Apple visar upp sina saker långt innan de finns att köpa) från 1990-talet har designerns arbetsätt ändrats och mycket av arbetet görs med datorer och datorprogram ex. CAD/CAM-program. I CAD- programmen kan designer skissa och göra ritningar. Datorprogrammen bygger upp 3dmodeller som är grunden för maskinverktygen som kommer att göra de första prototyperna.

Sixten Saaon, killen som designa den första saaben han kunde tänka hur plåt kunde se ut när han ritade på papper och då kunde anpassa formen som enormt underlättade arbetet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *