1 Kommunikation med teknik åk8

Pedagogisk planering för tekniken åk8

Kommunikation med teknik är första delen av två för åk8 där olika kunskapskrav behandlas. I tabellen ser du de genomgångar och övningar som utgår från det Centrala Innehållet.

Genomgång Övningar Instuderingsfrågor / Inlämnigar

Elektronik

Lödövning

Strömkretsar

Projekt Elektronisk byggsats

Instuderingsfrågor

Kommunikation som drivkraft Instuderingsfrågor
Dator Instuderingsfrågor
Internet Instuderingsfrågor

Syfte

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetsätt

Gemensamma genomgångar om fakta som beskrivs och förklaras genom föreläsning, flippar, bildspel och anteckningar på tavlan. Gemensamma genomgångar av instuderingsfrågor. Lektionsförhör inlämningsuppgifter och prov för bedömning inom arbetsområdet.

Eleverna söker lösningar på tekniska problem och finner lösningar genom praktiska övningar detta genom att, fördjupa sig i faktatexter och genom arbete med instuderingsfrågor. Eleverna arbetar med förståelsen för utvecklingen av tekniska föremål och orsaken till det genom praktiskt arbete 3D modellering och utskrift i 3D, redovisningar både med modeller och i skriftligt med ritningar, digitalt och i rapporter. I allt arbete inom arbetsområdet lär eleven sig nya ämnes relaterade ord.

Bedömning

Du skall

 • Kunna beskriva drivkrafter till utvecklingen av tekniken för att kommunicera med varandra.
 • Reflektera över vilken betydelse Johan Gutenberg hade med sin uppfinning för teknikutvecklingen.
 • Känna till olika tekniker för att kommunicera.
 • Känna till de första tekniken för att kommunicera med hjälp av elektricitet.
 • Kunna följande begrepp: vårdkase, boktryckarkonsten, fonograf, optiks och elektrisk telegraf, Morse.
 • Känna igen olika tekniska hjälpmedel för att lyssna och spara ljus och bild.
 • Kunna till vad Automatik är
 • Känna till datorns och Internets historia.
 • kunna reflektera kring orsaker till framväxten av satelliter internet och dator.
 • Kunna följande begrepp och användning: Satellit, modem, bredband, gps
 • Kunna till vad elektronik används till
 • Kunna till olika elektronikkomponenter
 • Kunna bygga en teknisk konstruktion efter beskrivning som utnyttjar el-komponenter.
 • Kunna följande begrepp: resistor, potentiometer, termistor, fotoresistor, lysdiod, kondensator, kopplingsschema, kretskort.
 • Kunna vad som menas med 3D grafik och vad 3D modellering är.
 • Kunna 3D-modellera ett föremål efter beskrivning och reflektera över processen.
 • Kunna förklara hur tekniken bygger upp ett 3D föremål.
 • Kunna följande begrepp: modellering, grafik, objekt, formgivning.
 • Genomföra en elektronikkonstruktionen
 • Genomföra Projekt 3d designa Smycke

Matris med förmåga och kunskapskrav för arbetsområdet.

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion.    
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.    
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra enkla tekniska utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.    
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.