2.6 – Material och Råvara åk8

Klicka här för studiefrågor

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Ha kunskaper om några vanliga tillverkningsmaterial

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material och sammanfogning – s. 131-135 och kompositer s.136-139

När du skall tillverka något måste du veta, hur det skall se ut, vilket material som skall användas hur skall delar sammanfogas. Även vilka verktyg som skall användas under arbetet behöver du veta.

Konstruktionen kommer att utsättas för olika krafter och då måste materialet vara anpassat till konstruktionen.

Du behöver även veta vad den färdiga produkten får kosta. Hur påverkar materialet miljön i tillverkning och återvinning. Detta kommer sedan avgöra många val av material och utseende.

Råvaran och material

Råvaran delas in i tre huvudgrupper Keramer, Metaller, Polymer

  • Keramer är en samlingsgrupp för råvaror som kommer från sten och material är keramik, tegel, betong och glasprodukter.
  • Metaller går att smida och leder värme och elektricitet och är blanka.
  • Polymer eller organiska material från växt och djurriket. Trä, papper, plaster

Trä är en råvara planka är ett material hammaren är ett verktyg.

Keramer, lera är grunden till keramik, sand använder vi till glastillverkning, och genom olika processer så får vi tegel, cement och betong.

Glas framställs från upphettad sand, kalt och soda. Genom olika tillsatser ges glaset olika egenskaper. Glas används även till proteser och kan växa ihop med benvävnaden.

Tegel är en konstgjord byggnadssten som består av lera och sand samt eventuella tillsatser. Det används för konstruktion av byggnader. Tegelsten har sedan urminnes tider använts som byggnadsmaterial för murar, pelare och valv inom husbyggnader för olika ändamål. Idag är det mesta teglet så kallat fasadtegel, en typ av tegel som man använder utanpå en husstomme som kan vara av trä eller betong. Det ger ett utseende av att hela huset är gjort som förr av tegelväggar.

Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten. Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten.

Cement är en viktig ingrediens i betong och murbruk.  Redan för ett par tusen år sedan använde sig romarna av cement- och betonglika material vilka de kallade concretum – därav det engelska ordet concrete. Byggnadsverken kallades Opus caementicium, varifrån det svenska ordet cement härstammar. Dagens cement tillverkas huvudsakligen av finmalen kalksten och tillsätts fem procent gips för att hämma cementens bindning till ett fint pulver som saluförs som cement av olika kvalitéer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Cement

Betong är en blandning av cement, vatten och stenmaterial och man kan tillsätta kemikalier för att uppnå särskilda egenskaper. Betongen hårdnar på grund av den kemiska reaktion som uppkommer när vatten blandas med cement. Därigenom utvecklas värme och detta gör att man kan gjuta i betong även när det är mycket kallt. Betong är mycket starkt och motstår högt tryck och för att öka elasticiteten så tillför man järnstänger, armering, till betongen. http://sv.wikipedia.org/wiki/Betong

  • Metall är ett av de vanligaste materialen till olika konstruktioner. Olika metaller används till olika saker. Gemensamt för metaller är att de leder värme och ström.
  • Malmer är stenarter som innehåller metaller som går att utvinna genom att malmen krossas och hettas upp, smälts så utvinns metallen och stenen i malmen blir en slaggprodukt.

Koppar är en metall som utvinns ur gruvor. Till utseende är lite brungult det är mjukt och mjukt och formbart. En nackdel är att det är dyrt. Kopparens egenskaper gör det särskilt bra för att tillverka elledningar, vattenledningsrör och där det värmeledningsförmågan är viktig som i grytans botten. Koppar har en Även till takbeklädnad för det har en mycket hög livslängd och ger ett vackert utseende. Koppar används även bottnat på matlagningskärl för det leder värme mycket bra. Förr var koppar ett material till alla matlagningskärl, tak, stuprör, längre tillbaka i tiden så var det använt till smycken och vapen.

Järn är en vanlig metall som vi alla möter. Den är magnetisk och har en nackdel som är att den korroderar (rostar). Korroderingen kan man motverka genom att behandla yta så att syret inte kommer i kontakt med järnet. Detta gör vi genom att ytbehandla järnet på olika sätt bl.a målning. Järn används till: bilar, spik, cyklar, rör, armeringsjärn…

Rostfritt stål är en legering av järn, krom, nickel. Denna legering gör att det inte korroderar (rostar) lika lätt. Rostfritt stål används till bestick och sådant som utsätts för påverkan av luft och fukt.

Aluminium är en lätt metall som utvinns ur gruvor och är dyrt att framställa för det åtgår hög temperatur. Aluminium är bra för det är lätt material och lätt att återvinna. När man återvinner aluminium åtgår det bara 5% av energin mot att tillverka ny aluminium från mineralen bauxit. Aluminium används till burkar, flygplan, båtar, fordon.

Titan är lätt starkt och används till flygplansmotorer och konstruktioner som kräver hög styrka. Titan har en speciell egenskap och det är att det kan växa fast i vår benvävnad och kan användas till medicinsk teknik så som nya leder och tänder.

  • Polymer är delar från döda växter och djur och det två främsta källorna är olja och skog. Polymerer kommer även från levande djur och växter, bomull från bomullsplantan, ull från får också vidare. Trä är den viktigaste källan i Sverige för framställning av produkter så som papper och även plast. Oljan finns i berggrunden eller som sand och grus som innehåller olja. Olja är delar från växt och djurriket.

Papper är en produkt från råvaran trä som genom en process görs om till pappersmassa och ur den tillverkas många olika pappersprodukter.

Wellpapp är papper som är korrugerat (veckat, vågat) och omgärdat av släta ytor detta för att öka styrkan. Används till förpackningar etc.

Plaster delas in i två grupper mjukplaster som går att återvinna och hårdplaster som inte går att återvinna. Plasten framställs från råolja och från naturliga polymer som finns i potatis, majs, trä. Plast används till massor av olika produkter som du dagligen använder, plastpåsar skosulor, bildäck, pingisrack, fotbollplaner…

Kompositer är sammansatta material där man blandar olika material för att få en viss egenskap. Det kan vara att vi vill ha en styrka och flexibilitet. Äldsta kompositmaterialet är gräs och lera. Idag tänker vi på bandyklubbor, hjälmar, fiskespön även båtar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *