2.3 – Att bygga hus åk9

  • Bygga ett hus
    När du har läst det här avsnittet skall du:
  • Kunna berätta byggnadsgången för ett mindre hus
  • Förstå följande ord och begrepp: makadam, dränera, betong, cellplast, armering, platta på mark,

Titano Bygglov och bygga hus s.112-115

Bygglov och grundarbeten

När tillstånden är klara är det dags att böja med markarbeten. Marken förbereds genom grävning där huset skall stå, det grävas kanaler för vatten/avlopp och el/tele/fiber. Marken dräneras med dräneringsrör och makadam så att huset står torrt och inte marken fryser. Vatten och avloppsrör måste vara på frostfritt djup eller vara isolerade. Frostfritt djup varierar i Sverige mellan 200 till 90 cm och detta mått kan variera lokalt och med hjälp av cellplast kan marken isoleras så att den inte fryser.

Vilken typ av grund som du skall ha till huset bestäms utifrån markförhållanden och hur du vill ha det invändigt. Vissa markförhållande kräver en viss typ av grund. Denna grund på bilden kallas platta på mark andra sätt är ex. öppen plintgrund, krypgrund, källargrund. Efter makadam så mäts huset upp så att grunden för huset är i vinkel. På bilden ser du även en kantprofil som finns färdiga från fabrik, grundformen kan även göras av en träform som tars bort efter betongen har bränt (stelna). Innanför formen så isolerads grunden med cellplast och armeras med armeringsjärn (stålstänger) alla rördragningar i grunden görs klara. Armering gör att betongen kan motstå större krafter av tryck och rörelser.

Husstomme När grunden är klar så är det väggar och tak, detta heter stomme. Stommen är vanligen ett ramverk av trä som kläs med panel eller sten.

Väggar – Ytterväggarna konstrueras så att fönster och dörrar får önskad placering och den bärighet som måste uppfyllas. Ytterväggarna isoleras med någon typ av värmeisolering (stenull). All rördragning sås som el, vatten och ventilation dras i väggen. Insidan täcks med en ångspärr så att ingen fukt inifrån huset vandrar in i väggen. Väggen kläs med skiva och gips på insidan, som målas eller tapetseras. Återkommer till utsidan av ytterväggen längre ner. Innerväggar har ofta en enklare konstruktion av mindre dimissioner på materialet. Innerväggar kan vara bärande för taket eller utan bärighet. I innerväggar finns det även elkablar, vattenrör och luftkanaler. Innerväggarna kläs vanligen med ett skrivmaterial av trä och eller gips.

Takkonstruktionen I norra Sverige måste konstruktionen vara kraftigare än södra Sverige på grund av snöbelastning. Takkonstruktionen bygger på en stomme som benämns som takstol. Konstruktionen av takstolen är vald utifrån design och tekniska förutsättningar.  För att räkna ut hur mycket kraft ett tak kan bära så finns det tabeller för hur takstolar skall konstrueras. Vill du utnyttja höjden max i ett Atterfallshus så bör taket vara platt, med svag lutning.

Väder och vind och byggnadsmaterial

Utsidan av huset utsätts för påfrestningar från väder och vind och då är det viktigt att ha ett bra yttre skydd, det påverkar materialvalet. Hus målas inte bara för att det är fint, färgen skyddar trädet mot röta eller torka. Takteglet är starkt och håller borta regn och snö. I Sverige har vi mycket detaljerade regler kring hur ett hus skall byggas. När du är ute i värden och reser så ser husen olika ut på olika platser, varför då? Det finns flera olika anledningar och när det handlar om teknik så är det tre saker tekniskt kunnande, materiella förutsättningar och vilka behov som finns. Historiskt sett så har människan använt det material som finns på platsen. Eskimåer byggde igloos av snö, vikingar långhus av trä och jord, riddare byggde borgen av sten, Egypten byggde av jord och lera, Tyrolen och Skåne bygge korsvirkeshus, du kan säker komma på fler exempel.

El och Ventilation

Vatten och avlopp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *