Studierågor: Slussar

Fakta om slussar

frågor som jag vill lyfta för allmänbildning om slussarna i Trollhättan?

  1. Vilken betydelse hade slussleden för den tekniska kunnandet och utvecklingen? 
  2. Vilket år invigde slussarna som vi använder idag?
  3.  Det finns två gamla slussleder, från vilka år är de?
  4.  Hur många steg består slussledan av mellan Göteborg och Vänersborg och används idag?
  5.  Vad tycker du om att det skall byggas nya slussar? Se förslaget på länken från bloggen