Lokal pedagogisk planering åk9

Lokal Pedagogisk Planering

Konkretisering

Centrala innehållet konkretiseras i ÅK 9 genom kursens innehåll där förmågorna utvecklas i arbetsformerna:

Eleverna kommer genom detta ges möjlighet att utveckla förmågor.

Arbetsformer

 • Du kommer att lära dig om bostaden.
 • Du kommer att lära dig om olika tekniska system i ett hem.
 • Du kommer att lära dig om tekniskt system och delsystem.
 • Du kommer lära dig om elsäkerhet.
 • Du kommer lära dig om hushållsapparater.
 • Du kommer att lära dig hur elmotor och generatorer fungerar.
 • Du kommer att lära dig om energiutvinning förr och nu.
 • Du kommer att om förhållandet mellan behovet av energi och miljö.
 • Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp.
 • Du kommer att göra en teknisk konstruktion med hjälp av egen skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar.
 • Du kommer att lära dig att dokumentera ditt projekt med skisser, modeller, och redovisa på olika sätt.

Ett mål som gäller alla arbetsområden är att du skall utveckla ditt intresse för teknik och din förmåga att kunna hantera tekniska frågor, samt din förmåga att omsätta din kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling.

Kunskaper

Bedömning för arbetsområdet I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan beskriva vad du behöver tänka på i en bostad
 • Du kan beskriva olika tekniska system i ett hem.
 • Du kan beskriva olika tekniskt system och delsystem.
 • Du kan vad elsäkerhet innebär.
 • Du kan hur några hushållsmaskiner fungerar.
 • Du kan beskriva hur en elmotor och generator fungerar.
 • Du kan beskriva energiutvinning förr och nu.
 • Du kan beskriva förhållandet mellan behovet av energi och miljö.
 • Du kan använda ämnesspecifika begrepp.
 • Du kan genomföra en teknisk konstruktion enligt instruktioner och redogöra för funktioner med hjälp av skisser ritningar.
 • Du har genomfört projektet och lämnat in uppgifter.
 • Du kan göra en muntlig och skriftlig redovisning som dokumenteras i form av en rapport.
 • Projektarbete sammanbinder dessa delar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *