3.1 Programmering i samhället

Kort flipp om vad som är programmerat i samhället.

Unplug programmering

En kort presentation om programmering utan dator

https://docs.google.com/presentation/d/1bd9Q4OrIIwrJoTjuYMXL17h7eBCIvPee3b9NYTRREUE/edit?usp=sharing

Programmering

Vad är programmering och varför programmerar vi?

Läs texten och gör studiefrågorna som ska lämnas in.

Kodaboken klicka här

Mål

Du deltar i genomgången.

Du gör instuderingsfrågorna.

Du kan begreppen: algoritm, sekvens, loop.

För lärare

Börja med att se flippen om programmering. Förklara och fördjupa vad filmen ville säga.

Gör unplugprogrammering med gruppen.

Gå igenom innehållet i den länkade sidan i Kodboken.

Eleverna gör studieuppgifteran och uppgiften skall lämnas in.