2.5 – El o Elsäkerhet i bostaden

När du har läst det här avsnittet skall du:

 • Veta vad elektricitet är, var den kommer från och vad den används till
 • kunna beskriva elsystemet i bostaden
 • kunna om vad elsäkerhet betyder
 • hur du kan spara på energi
 • Kunna följande ord och begrepp: växelström, kabelskåp, servisledning, mätarskåp, eldsäkring, jordfelsbrytare

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Elektricitet i varje hem – sid 70-73

Elektricitet i varje hem År 1800 hade Volta uppfunnit det första batteriet. Idag använder vi elektriciteten till (allt) ljus, ljud, värme och rörelse. Elektricitet måste gå i en sluten krets, en sammanhängande väg. Från källan genom lampan och tillbaka till källan för att det skall lysa. Alla saker behöver ha två sladdar även om det inte syns för sladdarna är inneslutna i ett hölje. Strömmen som kommer ut ur vägguttaget är växelström. Det betyder att det inte finns plus eller minus utan att det växlar mellan de två hålen i väggen. Växelström använder man för att det kan transporteras långa sträckor utan att energi förloras. Ström tillverkas av annan energi genom en energiomvandling. Ex. en kraftverksdamm har vatten och då benämns att ha lägesenergi som omvandlas till rörelseenergi i turbinen som gör att vi får elektrisk ström från generatorn. Strömmen vi får omvandlar vi själva till andra energiformer, ljus, ljud värme och rörelse i olika maskiner.

Elsystemet i bostaden vi är alla beroende av el till våra apparater som underlättar uppgifter i hemmet och på jobbet. Våra apparater är inkopplade i vägguttag, våra lampor är kopplade till strömbrytare. Alla synliga apparatuttag är i sin tur kopplade till en el-central genom ledningar som går i rör inuti väggar och golv. Elen kommer till bostaden genom olika system av ledningar från tillverkningen till transformatorn vidare till ett kabelskåp som finns nära bostaden. Servisledning heter den sista ledningen till ditt mätarskåp i mätarskåpet finns det tre huvudsäkringar och en mätare som registrerar hur mycket energi du använder via el-centralen.

El-centralen där sitter säkringar, jordfelsbrytare och huvudströmbrytare och här  utgår alla elledningar ifrån till all utrustning i huset.

Säker med el

El är livsfarligt, det syns inte det luktar inte men det kan döda dig.

Elolyckor och Elsäkerhet Vi saknar sinnen för att upptäcka el-fara då el inte syns, hörs eller luktar. När el känns drabbar den alltför ofta brutalt med dödlig utgång. För att skydda dig och dina prylar finns säkringar och jordfelsbrytare nu i alla hus. Olyckor med el i hemmet är vanliga men utan dödlig utgång. Antal olyckor med el har ökat och olyckor där människor dör av el har minskat ca 3-5 per år.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/18536.pdf

I Elektriskt material som idag säljs i butiken är inte självklart att du får använda utan det är just för elektrikern. Allt el-material skall uppfylla stränga säkerhetskrav, tyvärr förkommer det butiker och Internet-handel där rent farliga el-produkter kan köpas.

Tillfällen när olyckor kan ske är: Att ta i två strömförande ledningar samtidigt. Det kan ske vid eget arbete med elkablar eller att stoppa in något strömförande i eluttaget. Att själv ta i en strömförande ledare och samtidigt som man har kontakt med jord. Det kan handla om en felkopplad lampa samtidigt som du rör diskbänken. Detta kan leda till dödsfall.

Jordfelsbrytare räddar liv och egendom

Jordfelsbrytaren skyddar om strömmen går fel väg genom -höljet på en skadad elapparat, – skyddsjordat eller ojordat, – till jordad byggnadsdel, – spänningsförande delar inuti elapparat till jordad del, – skadad isolering till skyddsrör för lampkabel eller armatur. Här finns både brand- och olycksfallsrisk vid beröring. Gäller speciellt i äldre elinstallationer med uttorkad ledarisolering.
– en felaktigt inkopplad elapparat, nötningsskadad kabel eller kabel som kommit i kläm i dörröppning eller under matta, skadad av husdjur o s v.

– att vi använder elapparater på oförnuftiga sätt eller i olämpliga miljöer

Jordfelsbrytaren skyddar inte…

Vid strömgenomgång från fas till nolla (om någon sticker in metallföremål i båda hålen i vägguttag). Här hjälper bara petskyddade uttag och tillsyn av barnen.

Jordfelsbrytare Elsäkerhetsmyndigheten föreskriver att i elfarliga miljöer och i nya anläggningar ska jordfelsbrytare installeras exempelvis för uttag i badrum och utomhus. För att få hög elsäkerhet bör du låta installera jordfelsbrytare för hela el-anläggningen. Installation av jordfelsbrytare skall utföras av en behörig elinstallatör. Jordfelsbrytaren registrerar utgående ström till apparten och inkommande ström, om inkommande ström är minder kommer jordfelsbrytaren att slå ifrån. Varje del av elinstallationen läcker lite ström, det är helt i sin ordning, men om summan av de tillåtna läckströmmarna blir för stor kan jordfelsbrytaren till synes obefogat lösa ut. För att undvika detta bör du låta installera flera jordfelsbrytare så du inte riskerar att hela anläggningen blir strömlös om jordfelsbrytaren slår ifrån.

Säkringar För att förhindra elolyckor har vi säkringar (proppar) som är kopplade till den slutna kretsen. Det är en tunn tråd som brinner av om det blir för stor belastning på strömkretsen.

Skyddsledaren leder bort den farliga strömmen om en skyddsjordad elapparat får ett fel så att strömmen når metallhöljet. I en apparatsladd är skyddsledaren grön- och gulrandig. I bostäder med elinstallationen utförd efter den 1 Januari 1994 ska alla uttag vara skyddsjordade. I äldre bostäder var kravet att uttag i kök, tvättstuga, garage och liknande utrymmen samt utomhus skulle vara skyddsjordade.

Varning! Skyddsledare (grön- och gulrandig) får endast anslutas till skruven vid jordtecknet! I gamla installationer kan skyddsledaren vara röd, eller gul, detta skall skötas av elektriker.

Så här fungerar skyddsledaren
Om det blir fel på t ex ett strykjärn kan metalldelarna bli strömförande. Metalldelarna är anslutna till skyddsledaren i sladden. Tack vare skyddsledaren leds då den farliga strömmen bort genom jordblecken i stickproppen och det skyddsjordade vägguttaget. Det blir kortslutning, proppen ”går” omedelbart och strömmen bryts.

Jordfelsbrytaren är ett utmärkt kompletterande skydd vid denna typ av fel

Montera rätt

Varje år sker olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater. Även om du är händig och brukar fixa går det inte att chansa. Du måste veta hur du ska byta ut delar på rätt sätt.

Observera byta!

Det är alltså inte tillåtet att ändra eller utöka något i den fasta installationen. All nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor uttag osv får bara göras av behörig installatör.

Felaktig montering medför livsfara och brandrisk.

Använd alltid modern och felfri materiel. Det är du som anläggningsinnehavare som är ansvarig för att anläggningen är säker för alla.

Stickproppar och sladduttag (skarv- och apparatuttag) blir så småningom slitna och behöver ses över eller bytas. Dra aldrig i sladden för att ta ur stickproppen ur vägguttaget, den går sönder. Det kan medföra att ledarna släpper från sina fästskruvar eller slits av.

En jordad kontakt är alltid rund och har ett metallbläck som kontakt och uttaget. Platta kontakter Klass II har ett dubbelt plashölje och är då extra skyddade och kan användas i alla uttag.

Ojordade stickproppar                                         

Jordade stickproppar                  

Använd alltid petskyddade uttag som minskar risken för barnolycksfall

Spara på elenergi källa: https://www.bixia.se/kundservice/energispartips

 1. Sänk inomhustemperaturen, en grad minskar energianvändningen med fem procent.
 2. Nya tätningslister runt fönster och dörrar.
 3. Byt till effektiv och bra belysning, som LED-lampor och lågenergilampor och släck när ljuset inte behövs.
 4. Dra ur alla laddare, till exempel till mobilen, när de inte används.
 5. Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du både bra matförvaring och låg energianvändning.
 6. Använd vattenkokare när du ska koka upp vatten. Det går snabbt och du sparar energi.
 7. Tvätta i 40 grader istället för 60 grader, när det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen.
 8. Att diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 9. Snålspolande duschmunstycke sparar på varmvattnet. Hur ofta och hur länge du duschar påverkar också energianvändningen.
 10. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa nytt.

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-hemma/jag-bor-i-villa/energispartips/

Belysning

Glödlampor drar onödigt mycket energi, och belysning står för mer än en femtedel av hushållens el i Sverige. De gamla glödlamporna är extremt ineffektiva. Bara 10 procent av energin till en glödlampa blir ljus, resten värme. Därför har EU beslutat att fasa ut glödlampan.

När alla glödlampor är borta beräknas elanvändningen minska i EU med 39 miljarder kWh, och i Sverige med 2 miljarder kWh per år. Sveriges minskning motsvarar den totala energianvändningen hos cirka 100 000 eluppvärmda villor. Svindlande siffror, eller hur!

Fem enkla energispartips för att spara på belysning

 • Att ha rätt belysning på rätt ställe gör skillnad. Det kan till exempel vara starkare belysning där du arbetar och mer begränsad allmänbelysning. Det förhindrar onödigt hög energianvändning.
 • I vissa rum kan det vara en smart investering att installera en dimmer. Du sparar energi samtidigt som du får en mer harmonisk och mysig stämning i rummet.
 • Släck alltid lamporna när du lämnar ett rum. Svårt att komma ihåg? Använd exempelvis ljussensorer, rörelsevakter eller timer.
 • Till din utomhusbelysning kan du antingen installera en skymningssensor som släcker lamporna när dagsljuset är tillräckligt starkt, eller en rörelsevakt som tänder belysningen när någon kommer i lampans närhet.
 • Har du platser i ditt hem där du kan använda lysrör, som till exempel i förråd eller källare, är det ett optimalt val. Lysrörsarmaturer har en lång livslängd, är energieffektiva och finns med olika färgåtergivning.

Tvättmaskin och torktumlare

När du ska köpa en ny tvättmaskin, torktumlare eller torkskåp – titta efter energimärkningen och jämför hur mycket el de olika modellerna drar. Energiklass A har den lägsta energiförbrukningen. Torktumlare drar i regel mindre el än ett torkskåp. Tänk på att det kan löna sig i längden att köpa en produkt med bra energiklassning, även om den är dyrare i inköp. 

Fem enkla energispartips för tvättstugan

 • Tvätta med full maskin. Det är onödigt att maskintvätta enstaka plagg för sig. Tvättmaskinen förbrukar nästan lika mycket energi halvfull som full.
 • Slopa förtvätten om du har lätt smutsad tvätt och använd istället sparprogrammet på din tvättmaskin.
 • Välj om möjligt lägre tvättemperatur.
 • Lufttorka tvätten (gärna utomhus) istället för att använda torktumlare eller torkskåp.
 • Anpassa torktiden i torkskåp åt mängden kläder. Mindre kläder torkar snabbare än ett fullt torkskåp. Samma regel gäller för torktumling.

Både din kyl och frys kan vara stora energislukare. Nya kylar och frysar drar betydligt mindre el än äldre modeller. Om du ska köpa nya vitvaror, välj efter energimärkningen  A, A+ eller A++. Det kan löna sig i längden att köpa dyrare, men mer energisnåla produkter. Temperaturen i kylskåpet bör ligga på +5 grader och i frysen -18 grader. Varje extra grad kallare ökar energianvändningen med cirka 5 procent.

Fem enkla energispartips för kyl och frys

 • Låt maten svalna och täck den väl innan den ställs in i kylen eller frysen. Om varm mat ställs in i kylen går det åt onödig energi åt att kyla ned den.
 • Håll rent bakom din kyl och frys. Att regelbundet damma av bakom kylen motverkar att kylaggregat pressas till att jobba hårdare.
 • Frosta av frysen när det är is i den. Två gånger per år brukar vara lagom. En isbelagd frys drar betydligt mycket mer energi än en som är avfrostad.
 • Ska du tina upp mat från frysen? Ta ut den i god tid och låt den tina i kylen så tar du tillvara på kylan. Maten ”mår bättre” av att tinas naturligt i kylen istället för i micron.
 • Se till att kylen och frysen har täta dörrar eller luckor, och byt gummilisterna om de går sönder.

Spis och diskmaskin

Spisar med glaskeramikhäll och induktionshäll drar mindre energi än en traditionell häll med gjutjärnsplattor. Om du dessutom använder lock vid kokning går det åt 30 procent mindre energi än utan lock.

En modern diskmaskin i energiklass A kan klara av en disk på 10-20 liter vatten, beroende på vilket program som körs. Mätningar visar att när man diskar för hand går det åt mellan 75 till 100 liter vatten beroende på mängden disk. Glöm inte att titta efter energimärkningen när du ska köpa nya vitvaror och jämför gärna hur mycket energi de olika modellerna drar.

Fem enkla energispartips för spis och diskmaskin

 • Utnyttja eftervärmen – stäng av ugn eller platta några minuter innan maten är färdig.
 • Stäng av diskmaskinens torkfunktion om möjligt. Disken torkar med hjälp av eftervärmen samt lufttorkar om du öppnar luckan.
 • Använd inte köksfläkten längre än nödvändigt – den drar ut stora mängder varmluft.
 • Sätt lock på kastrullen när du kokar mat eller vatten.
 • Använd vattenkokaren istället för spisen. Om alla Sveriges hushåll skulle koka upp två liter vatten i sin vattenkokare idag, istället för att koka i en kastrull på spisen, skulle vi spara hushållsel till 50,000 villor!

Hemelektronik står för en femtedel av hushållselen och är den andel som ökar mest. Fråga därför efter energiförbrukningen när du köper nya apparater. Funderar du på att uppgradera TV?  Tänk på att energianvändning kan tredubblas vid ett byte från 28 tums bildrör till 42 tums plasma-TV.

Alla apparater i hemmet som inte är avstängda med strömbrytaren förbrukar energi när de står i standby-läge. Hur mycket  el du kan spara är väldigt olika. I genomsnitt går det sammanlagt  250 kWh per år åt alla apparaterna i ditt hushåll. Tänk också på att stänga av datorn och alla tillbehör med strömbrytaren, och att dra ur batteriladdaren när den inte används.

Fem enkla energispartips vid användning av hemelektronik

 • Koppla gärna in apparaterna till ett grenuttag. Då kan du enkelt stänga av alla apparater på samma gång.
 • Viloläge för datorer kan låta bra, men även datorer som sätts i viloläge konsumerar el. Det är därför optimalt att stänga ner datorn då den inte används. Passa på att aktivera datorns energisparfunktion.
 • Nya TV-apparater har ofta energisparlägen som automatiskt kan anpassa bilden efter ljuset i rummet med hjälp av en ljussensor. Det bidrar till att energiförbrukningen kan minska med omkring 50 procent om det är mörkt i rummet.
 • En extern digitalbox kan dra lika mycket energi som en mindre TV per år. Har du en separat digitalbox bör du undersöka om den kan stängas av utan att du behöver göra en ny kanalsökning varje gång du startar om den.     
 • Välj energimärkt. Svanen, Energy Star och TCO-märket är exempel på energimärkningar för hemelektronik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *