Studiefrågor: Transporter i luften

 1. Vilka material används till de första varmluftsballongerna?
 2. a) Luftskepp, kan du med hjälp av filmen göra en enkel beskrivning om hur de var konstruerade?
 3. b) Hur framdrevs luftskeppen?
 4. Vilka tekniska problem gjorde att man slutade att använda luftskepp?
 5. När gjordes första flygning med motordrivet flygplan?
 6. Kan du beskriva hur planet såg ut och vilket material var det byggt av?
 7. Vilka var drivkrafterna till att fortsätta att utveckla flygplanen i början av 1900-talet första del?
 8. Runt 1944 kom en ny typ av flygplansmotorer, vad kallas dessa motorer?
 9. Kan du med faktatexter beskriva hur en jetmotor fungerar?
 10. Hur påverkar flyget samhället och människan?
 11. Vilka tekniska lösningar kan flyget göra och gör för att bli bättre för miljön?