4.2 – Projekt_Hushållsapparaten X

Uppgift Hushållsapparaten X: Undersök, samla fakta, skruva isär, förklara och redovisa.

Du skall lära dig hur olika prylar i hemmet fungerar utifrån användning och funktion.

Du skall lära dig om enskilda delars funktion och uppgift i prylen genom att identifiera dem och beskriva funktionen.

Genomförande

Uppgiften består av en skriftlig rapport, och en kortfattad presentation med punkter till bilder.

Skriftlig rapport besvarar frågorna i mallen och en redovisning med digitala hjälpmedel. (pp, prezi, presentation i google) lämnas in av gruppen.

Presentationen är en samman fattning där det är bilder och korta förklarande texter.

Välj en pryl som du har hemma eller vill inköpa. Ex. eltandborste, brödrost, mobil, mixerstav.

Redovisning: sker gruppvis inför hela klassen i Svenskan och Tekniken.

Inlämning se lektionsplaneringen och flödet i bloggen och ItsLerning.

Arbetsgång 1. Öppna google drive 2. Skapa ett dokument 3. Döp dokumentet till ”Hushållsapparaten t.ex. Mobilen” 4. Använd de angivna rubrikerna i mallen, kopiera in mallen från bloggen. 6. Undersök prylens funktioner, (plocka isär) 7. Identifiera delarnas funktion, beskriv den, (om du plockar isär fota de enskilda delarna. 8. Besvara frågorna med utvecklande svar.

Bedömning sker utifrån det ni har gjort praktiskt, och rapporten.

 • Du kan beskriva hur prylar i hemmet fungerar och används.
 • Du kan beskriva enskilda delars funktion i prylen som finns i hemmet.

MALL

Rapport                    Alla namn på gruppen: :xxxxxx xxxxxx                     Klass: xxx

”Hushållsapparaten X”

 1. Hur används den? Tvättmaskinen använder vi till att göra kläder rena genom att ….
 1. Beskriv funktionen av prylen och några av de enskilda delas olika funktioner som gör att apparaten fungerar. Hårfönen fungerar genom att… i hårfönen finns det en termostat som gör att…
 1. När uppfanns den? Och vem är uppfinnaren? Om det går att finna
 1. Beskriv utveckling och förändring av apparaten? Beskriv med text eller lägg in en bild på en gammal likadan prylen
 1. Vilka material är prylen tillverkad av?
 1. Vilken betydelse kan materialet ha? För funktion utseende återvinning etc
 1. Vilka kan drivkrafterna (orsakerna) varit till att prylen har förändrats? Detta är en stor och svår fråga kan besvaras ur flera vinklar
 1. Beskriv hur prylen förändrat vårt samhälle vi bor i? Från att äldre kvinnor tvättade för hand på bryggor
 1. Beskriv hur prylen förändrat vårt sätt att leva? Vi kan idag på mycket kort tid värma mat och då äta bättre…
 1. Har prylen någon inverkan på miljön? TV:en har låg strömförbrukning och det finns ett återvinningssystem som gör att TV:en inte ligger på tippen…

Referenslista Alla www och andra källor skall vara med. Namn på vem som har gjort vad i grupparbetet. (ex Mikael ringde tillverkaren och frågade om miljöcertifiering och skrev detta.)

Bedömningskriterier för uppgiften

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion.

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 • Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjort.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *