Projekt – Pinewood derby

Grupparbete och enskilt arbete kommer att varvas med genomgångar om transporter

Grupparbete

 • Antal i gruppen 2 max 3
 • Varje deltager i gruppen gör en skiss och ritning på en bil.
 • Gruppen bygger bilen utifrån en av ritningarna, regler och bedömningskriterierna.

Arbetetsprocessen i gruppen

 1. Sök idéer om hur din bil skall byggas.
 2. Gör skisser på bilen som färgläggs som den skall vara när den är färdig.
 3. Gör en vy-ritning.
 4. Bygg bilen med slöjdens enkla handverktyg och såghjälp av läraren.
 5. Måla – Gör redovisningen. Tävlingskör
 6. Redovisning

Sök inspiration och tips Googla ”pinnewood derby cars”

Regler

 • Bilens längd 180mm, bilens bredd utsidan hjul 70mm, fritt utrymme mellan hjulen minst 40mm,
 • Max vikt ca145g. engelska regler säger 5oz = 141,75 g
 • Material: furuträ, hjul av björk, skruv, lim, 3D skrivare, färg och andra sker.

Redovisning  Gruppredovisning om tankarna och genomförandet av bygget.

Gruppen skall lämna in en bil som tävlar i grenarna

 • Hastighet
 • Fantasi
 • Design

Alla grupper kommer sedan ha omröstning i alla delar

För bedömnig: Alla skall lämnar in:

 • En skiss på sin egen bil färglagd.
 • En ritning på den egna bilen i vy-placering.
 • besvara frågorna och lämna in enskilt
  1. Vilka var tankarna när ni valde designen? Orsaker till utseendet?
  2. Vilka färger använde ni? och vad vill du ge för signal till andra med färgvalet?
  3. Hur påverkas bilens hastighet av tyngden? valet av material för att ändra tyngd.
  4. Beskriv hur bilen fungerar? Vilka var problemen? Det finns alltid problem, och hur löste ni problemen?
  5. Hur skulle ni förändra bilen för att det skulle gå bättre?
  6. Hur var arbetet uppdelat i gruppen? Var alla delaktiga?

Syfte Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kan lösa problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att pröva egna tekniska idéer och hitta lösningar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och erfarenheter av hur redskap och teknisk utrustning används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att stärka tilltron till sin förmåga att använda teknik och att med teknikens hjälp lösa vardagliga problem och tillfredsställa olika behov.

 Uppgiften skall sammankoppla tidigare arbetsområden. Där kunskaper från tidigare skall omsättas i ett projekt. Teknik är roligt, Enkla maskiner, lutande planet, kilen, skruven, hävstången och hjulet. Design, Ritningslära.

 Konkretisering Genom projekt Pinewood car race kommer vi även arbeta med området Transporter över land, vatten och luft då kommer eleverna att ges möjlighet att utveckla teknikens förmågor.

Arbetsformer

 • Du kommer att arbeta i grupp med uppgifter.
 • Du kommer att lära dig ämnesspecifika begrepp.
 • Du kommer att lära dig om design.
 • Du kommer att lära dig att dokumentera ditt projekt med skisser, ritningar, och redovisning.
 • Du kommer att lära dig om tekniska system och dess utveckling.
 • Du kommer att lära dig om transporter över land, vatten och luft genom historian och framtiden

 Kunskaper

Bedömning för arbetsområdet

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du kan arbeta i grupp kring en uppgift
 • Du kan använda ämnesspecifika begrepp.
 • Du kan arbeta efter en designprocess.
 • Du kan dokumentera ditt arbete och göra en redovisning med olika hjälpmedel.
 • Du genomför projektet och lämnar in uppgifter.
 • Du kan beskriva hur tekniskt system fungerar och utvecklas.
 • Du kan visa kunskaper om transporter över land, vatten och i luften genom historien och i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *