1,00 Styra och reglera

Pedagogisk planering för tekniken åk9

Styra och reglera är första delen av två för åk9 där olika kunskapskrav behandlas. I tabellen ser du de genomgångar och övningar som utgår från det Centrala Innehållet.

Genomgång Övningar Instuderingsfrågor/Inlämning
Styra och reglera x Instuderingsfrågor
Programmering Instuderingsfrågor
 Projekt Scrach Spel
Ritning 3  Floorplanner Ritning bostaden
 3D Modellering  Projekt 3D 3D skapat föremål

Syfte

 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetsätt

Gemensamma genomgångar om fakta som beskrivs och förklaras genom föreläsning, flippar, bildspel och anteckningar på tavlan. Gemensamma genomgångar av instuderingsfrågor. Lektionsförhör inlämningsuppgifter och prov för bedömning inom arbetsområdet.

Eleverna söker lösningar på tekniska problem och finner lösningar genom praktiska övningar detta genom att, fördjupa sig i faktatexter och genom arbete med instuderingsfrågor. Eleverna arbetar med förståelsen för utvecklingen av tekniska hjälpmedel som kontrolleras och styrs av programmering. Redovisningar och inlämningar sker både med modeller och i skriftligt med ritningar, digitalt och i rapporter. I allt arbete inom arbetsområdet lär eleven sig nya ämnes relaterade ord.

Bedömning

Du skall

 • Ha reflekterat över hur man kan styra saker i vår omgivning
 • Veta vad mekanisk styrning och elektrisk styrning är
 • Ha reflekterat över modern styrning och reglerteknik och programmering
 • Kunna följande ord och begrepp: servomotor, hydraulisk motor, relä, optisk, fjärrstyrning, sensor
 • Ha reflekterat över hur programmering styra saker i vår omgivning.
 • Veta vad programmering är.
 • Kunna göra en programmering för en bestämd funktion. Projekt Scrach.
 • Ha reflekterat över historiken kring programmering.
 • Kunna följande ord och begrepp: programvara, programspråk, maskinvara, blockprogrammering.
 • Kunna göra en ritning på rätt sätt.
 • Kunna göra en ritning med hjälp av ett webbaserat program eller och med papper och penna.
 • Förstå följande ord och begrepp: vy, huvudvy, planritning, byggnadsritningar,
 • Kunna vad som menas med 3D grafik och vad 3D modellering är.
 • Kunna 3D-modellera ett föremål efter beskrivning och reflektera över processen.
 • Kunna förklara hur tekniken bygger upp ett 3D föremål.
 • Kunna följande begrepp: modellering, grafik, objekt, formgivning.
 • Genomföra Projekt 3d designa Smycke,

Matris med förmåga och kunskapskrav för arbetsområdet.

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i var- dagen och med viss användning av ämnes- specifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att upp- nå ändamålsenlighet och funktion.    
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.    
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra enkla tekniska utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.    
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.