3.9 – Projekt: husbygge i skala åk9

Projekt Husbygge i skala

 1. Förarbete hemma:

Du ska mäta upp och rita av det hus du bor i (eller annan lämplig byggnad, t ex farmors, eller morfars hus).

 • Rita en noggrann skiss av husets alla sidor: framsida, baksida och kortsidor. (Glöm inte rita in detaljer som fönster, dörrar, skorsten, veranda, altan etc.)
 • Mät hur långt, brett och högt huset är och skriv in alla mått på din skiss, använd enheten cm för alla mått.
 • Mät hur stora fönster, dörrar och andra detaljer är samt hur de är placerade. Skriv in alla mått på din skiss. Tips:
 • Rita din skiss i skala 1:100. Då blir en meter i verkligheten 1 cm på din skiss.
 • Var noggrann när du ritar in detaljerna, det har du nytta av i steg 2 nedan.

Hela huset skall vara klart om två tillfällen, ritning måste vara klar efter en lektion, tredje lektionen har vi redovisning och utställning. Bedömning efter varje vecka.

2. Förarbete i skolan:

Nu ska du göra en noggrann ritning av alla sidorna på huset i skala 1:100 på ritpapper

 • Använd linjal och mät mycket noggrant!
 • Var noga när du ritar in alla detaljer som fönster och dörrar så att de hamnar på rätt plats!
 • Lägg till en lim- och vikkant på minst 1,5cm! (Se skissen för exempel)

Måla huset och alla detaljer i rätt färg! Tips: 100cm i verkligheten blir 1cm på ritningen och 10cm i verkligheten blir 1mm på ritningen!

Använd färgpennor när du målar!

3. Byggnadsarbete i skolan:

Nu ska du bygga en skalenlig modell av ditt hus.

 • Klipp ut din ritning och limma ihop alla delarna
 • Tillverka ett tak och måla det i rätt färg. Limma fast taket på husväggarna.
 • Tillverka skorsten, veranda, och andra detaljer. Måla och limma fast dem på ditt hus.

4. Nu är du klar och kan ställa ut ditt hus för visning!

Syfte: Praktiskt omsätta teoretiska matematikkunskaper i praktiken.

Övrigt: Instruktioner och skiss delas ut till eleverna och de får själva mäta sitt hus, gärna med hjälp av föräldrarna. Det övriga arbetet sker sedan i skolan och det material som behövs är egentligen endast ritpapper, blyertspenna, sudd, linjal och eventuellt gradskiva, färgpennor, limstift eller papperslim.

Kravnivåer

E: Det finns en ritning som förlaga till huset. Husmodellen liknar originalet, fönster, dörrar är placerade på rätt plats och arbetet är i gjort skala enligt ritning.

C: Ritningen är väl gjord, och huset är väl konstruerat, och stämmer väl med ritningen, och eleven har även tillverkat eventuella tillbyggnader som skorsten, veranda och altan.

A: Ritningen är mycket väl gjord, och huset är mycket väl konstruerat, och stämmer mycket väl med ritningen, och eleven har även tillverkat eventuella tillbyggnader som skorsten, veranda och altan och modellen är en så gott som exakt kopia av originalet med stor detaljrikedom och hög finish. Visar mycket god förståelse för ritning och konstruktion. Använder relevanta begrepp så som byggtermer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *