1.2 – Programmering åk9

När du har läst det här avsnittet  skall du:

  • Ha reflekterat överprogrammering styra saker i vår omgivning.
  • Veta vad programmering är.
  • Kunna göra en programmering för en bestämd funktion. Projekt Scratch.
  • Ha reflekterat över historiken kring programmering.
  • Kunna följande ord och begrepp: servomotor, hydraulisk motor, relä, optisk, fjärrstyrning, sensor.

Tillbakablick och historian om programmering av räknemaskiner – datorer

Ett datorprogram, är en serie instruktioner som styr en dator, och beskriver de operationer som datorn ska utföra, då programmet körs. Datorprogrammet kan utföra en liten specifik uppgift eller bilda en omfattande helhet, som en operativsystemkärna, en ordbehandlare eller en webbläsare. En samling datorprogram eller datorprogram i allmänhet kallas ofta programvara eller mjukvara.

Ett datorprogram skrivs typiskt i ett människovänligt programspråk (till exempel Java, C++ eller Delphi) och kompileras eller tolkas sedan till maskinkod, som datorn förstår. https://sv.wikipedia.org/wiki/Datorprogram

Se filmen och gå igenom de viktigaste delarna för den är många detaljer som beskrivs.

Datorprogram kan delas in

Man kan också göra skillnad till exempel mellan serverprogram och program avsedda att användas direkt eller mellan program för normala bords- och serverdatorer och program för inbyggda system, till exempel för mobiltelefoner, bilar och tvättmaskiner.

Tillbakablick och historian om programmering av räknemaskiner – datorer

AnalyticalDen analytiska maskinen var världens första ritning på en programmerbar dator, från år 1837. Den blev aldrig byggd. Konstruktören var Charles Babbage. Ada Lovelace skapade den första algoritmen som var utvecklad för den analytiska maskinen. Programspråket Ada är uppkallat efter henne.

Under 1950-talet utvecklades de första kommersiella datorerna och med dem programmen som styrde funktionerna. De styrdes via maskinspråk som krävde väldigt precisa inmatningar av de matematiker och ingenjörer som använde dem.

Under sent 60-tal utvecklades det olika programmeringsspråk.  Även det strukturbaserade språket C utvecklades under denna period. Det hade nu utvecklats olika typer av programmering, logisk, strukturerad och objekt orienterad. När vi talar om språk så är det olika sätt att skriva program.

Under 70 och 80-talen började man utveckla fler program som utförde uppgifter som en person utan programmeringskunskaper kunde använda man började utveckla ordbehandlingsprogram, kalkylprogram och spel.

Under 90-talet kom operativsystemen och internet. Programmerarna började söka nya lösningar för att skapa funktionella arbetsmiljöer, grafik etc. Exempel på funktionellt programmeringsspråk är Java och Visual Basic.

Utvecklingen av program har drivits av användarvänlighet, man vill att det skall vara enkelt, spelen skall ha bra grafik och många funktioner. Hårdvaran och mjukvaran har utvecklats tillsammans och behovet av kommunikation och med hjälp av internet har nya program för varje situation skapats.

Du har appar i telefonen och datorn för olika ändamål och programmering är idag inte svårt utan alla kan lära sig blockprogrammering. App, eller applikation som det är en förkortning av, är helt enkelt ett program som man installerar på sin mobiltelefon. Begreppet appar började användas mer omfattande 2008, när Apple lanserade App Store till Iphone, som är en programbutik för Apples mobiltelefon. http://m3.idg.se/2.1022/1.313285/vi-forklarar-appar-i-mobilen

Blockprogrammering är att sätta samman olika byggstenar som innehåller små olika program t.ex. gå framåt. Det är det vi använder när vi programmerar spel.

Källa: https://alleora.wordpress.com/2010/10/12/programmeringssprakens-historia-i-korthet/