1.3 – Mekanism åk7

På bilden ser du röda och blåa hjul i olika storlek. Läs påstående och fundera på om hur det stämmer. Gör uppgiften tillsammans med närmaste bänkkompis, skriv sedan ned ett svar på frågan för senare genomgång.

Källa: Remskivan http://www.peros.se/Remskivor.html

Remskivor är hjul med en försänkning där en rem kan löpa. Remskivor finns i många produkter. Hushållsmaskiner, bandspelare, bilmotorer och skrivare är några exempel. Förr fanns det ofta bara en motor på verkstäder och snickerier. Motorns rotation överfördes till axlar i taket. På dessa fanns remskivor och remmar som drev borrmaskiner, svarvar osv.
Cykel, Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet? tänk då på cykeln.
Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet?
Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet?
Det röda hjulet är drivande och snurrar medurs med en viss hastighet. Hur snurrar då det blå hjulet?

 

 
En sådan här mekanism kan användas för att vrida en rotationsriktning, t ex 90 grader.

 

Källa: Kugghjul http://www.peros.se/Kugghjul.html

Kugghjul finns i många produkter. Nästan alla motorer innehåller kugghjul. Antalet kuggar är den viktigaste egenskapen hos ett kugghjul.
Om kugghjul med olika antal kuggar sätts ihop, får vi en utväxling. Här har det vänstra hjulet 12 kuggar och det högra 36. Det lilla hjulet måste snurra tre varv för att det stora ska snurra ett varv. Om det lilla hjulet är det som driver, ökar vi kraften. Om det stora hjulet är det drivande, ökar vi i stället hastigheten. Rotationsriktningen hos de båda hjulen är olika.
Om kugghjul med lika antal kuggar sätts ihop, ändras varken kraften eller hastigheten. Den enda anledningen att sätta ihop två hjul på detta sätt är, om man vill ändra rotationsriktningen.
Här ser vi ett något mer komplicerat system. De små hjulen har 12 kuggar och de större har 36 kuggar. Det stora röda och det lilla blå sitter fast på samma axel. Försök lista ut hur många varv det lilla röda ska snurra för att det gröna ska snurra ett varv!