1.7 – Projekt 3D-Designa nyckelring

Mål för projektet

Du skall:

 • 3D-modellera ett föremål efter
  beskrivning.
 • Skriva en rapport
 • Känna till något datorprogram för modellering av ett föremål, ThinkerCad.
 • Du skall skriva en reflektion av det färdiga föremålet, i en rapport om din arbetsprocess, en fjärdedels sida
 • Lämna in din STL till din lärare fil med filnamnet ”dittnamn_klass_färg”.stl

Arbetssätt Vi har gemensamma genomgångar av arbetsverktyget TinkerCad. Läraren förevisar funktioner och gör en enkel modellering. Du arbetar efter en byggbeskrivning och det finns byggbeskrivningar på papper och filmer som visar hur du modellerar.

LÄNK till TinkerCad KLICKA

LÄNK till Byggbeskrivning av en Nyckelbricka KLICKA

LÄNK till Inlämning som PDF för utskrift eller avskrift Inl_Projekt 3D nyckelbricka

 • Maxmått på färdiga föremålet 30x50x10
 • Föremålet kan endast skrivas ut i en färg. Vit, rött, blått, brunt, silver, grått, svart, gult, grönt, mörkgrönt, guld, violett,

Föremålet kan efter utskrift målas.

 • E-post I ämnesraden skall det stå ”3D utsk” i rapporten skriver du vilken färg som önskas stl-filen bifogas döpt till ”dittnamn_klass_färg”.stl -filen till din lärare.

Filen kommer läraren att bearbeta i MakerBoot, ett program för utskrift av ditt objekt så
att 3d skrivaren skall kunna göra utskriften.

Till din hjälp finns byggbeskrivning filmer och läraren.

Bedömning

 • Du har modellerat och gjort uppgiften efter beskrivning.
 • Föremålet håller storleken och är genomarbetad.
 • Du skall ha lämnat in en rapport om din arbetsprocess.
E C A
Har påbörjat men inte modellering men inte gjort klart Du följer beskrivning använder filmer och med vissa ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att kunna skapa ett 3d föremål. Du följer beskrivning använder filmer och med relativ goda ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur ingående delar samverkar för att kunna skapa ett 3d föremål Du följer beskrivning använder filmer och med relativ goda ämnes- specifika begrepp för att enkelt beskriva hur ingående delar samverkar för att kunna skapa ett 3d föremål
Har ännu inte själv gjort uppgiften. Du har prövat idéer och gjort enkel modellering med byggbeskrivningar som stöd.

Du har prövat och omprövat idéer och gjort utvecklade modellering efter beskrivning där du visar på förståelse.

Du har systematiskt prövat och omprövat idéer och gjort välutvecklad förståelse för 3d modellering och genomarbetad modellering.
Har ännu inte själv gjort uppgiften. Du arbetar med stöd så att du formulerar och välja handlings alternativ som leder framåt. Du arbetar med stöd så att du formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du arbetar med stöd så att du formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Har inte gjort någon dokumentation eller redovisning. Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar och en rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord