Terminsplanering

Jag uppdaterar terminsplaneringarna för terminen utifrån att alla vikarier och vid ev. #skolahemma ska kunna fungera.

Klicka för åk7 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

klicka för åk8 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

Klicka för åk9 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

Nya Projekt

Programmering

Projekt: Material i saken åk8

Projekt: Transporter åk7

Projekt: Slussen åk9

Projekt: Scrach åk9

Hemma

Är du sjuk och inte kommer åt ItsLearning så finns ju teknikbloggen här. Börja med att hitta i vilken årskurs du går i, vidare går du till terminsplaneringen och där ser du alla veckonummer och i rutorna efter ser du vad som är planerat och vad läraren går i genom och vad du skall arbeta med. Där är länkarna klickbara så du kommer till rätt text och instuderingsfrågor. Jobbar just nu med att uppdatera så det funkar med vilken lärare som måste gå in och vara vikarie, du ska bli oberoende av vem som är läraren.

Hemma – Distansundervisning

Om du av någon anledning inte är på tekniklektionerna så finns all fakta och studiefrågor här. På min skola arbetar vi med ITsLearning och det är därifrån du skall arbeta.

Om du inte har itsL utan bara behöver en kurs för en grupp eller skola så finns teknikbloggen för dig. Jag skapade grunden till den för flera år sedan när böckerna inte räckte och eleven glömde böckerna hemma och hade inget att läsa på lektionen. Innehållet är idag sammanställt från flera källor och ibland rena avskrifter med hänvisning. Det sker uppdateringar och förbättringar och nu kommer jag göra en ny översyn, det finns något stavfel och formuleringar skall förbättras. Vidare kommer kursen transporter ses över och datorn med programmering i åk8.