Distansuppgifter

Veckans distans nu när inte alla har distans så kommer det inte stämma exakt

 • åk7
 • åk8
  • v.2 uppgift kommunikation med lärarplanering
  • v.3 uppgift Extra insatt uppgift Råvaror och miljö
  • v.3  Datorn med lärarplanering
  • v.4 uppgift Elektronik med lärarplanering
 •  åk9

Teknik på distans

Hej, allt är inte som vanligt men här finns allt jag kommer att gå igenom. Studiefrågor finns här att använda i undervisningen. Jag har tagit ner dem till skolans plattform så eleverna gör uppgifter och lämnar in.

Vi börjar även denna termin med filmen och en kort diskussion.

Terminsplaneringarna är uppdaterade och du vill komma direkt till vad jag går igenom och vad eleven ska göra på lektionen.

Klicka för åk7 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

klicka för åk8 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21

Klicka för åk9 Uppdaterad terminsplanering ht20vt21