Distansuppgifter

Veckans distans nu när inte alla har distans så kommer det inte stämma exakt

 • åk7
 • åk8
  • v.2 uppgift kommunikation med lärarplanering
  • v.3 uppgift Extra insatt uppgift Råvaror och miljö
  • v.3  Datorn med lärarplanering
  • v.4 uppgift Elektronik med lärarplanering
 •  åk9