Hemma

Är du sjuk och inte kommer åt ItsLearning så finns ju teknikbloggen här. Börja med att hitta i vilken årskurs du går i, vidare går du till terminsplaneringen och där ser du alla veckonummer och i rutorna efter ser du vad som är planerat och vad läraren går i genom och vad du skall arbeta med. Där är länkarna klickbara så du kommer till rätt text och instuderingsfrågor. Jobbar just nu med att uppdatera så det funkar med vilken lärare som måste gå in och vara vikarie, du ska bli oberoende av vem som är läraren.

Hemma – Distansundervisning

Om du av någon anledning inte är på tekniklektionerna så finns all fakta och studiefrågor här. På min skola arbetar vi med ITsLearning och det är därifrån du skall arbeta.

Om du inte har itsL utan bara behöver en kurs för en grupp eller skola så finns teknikbloggen för dig. Jag skapade grunden till den för flera år sedan när böckerna inte räckte och eleven glömde böckerna hemma och hade inget att läsa på lektionen. Innehållet är idag sammanställt från flera källor och ibland rena avskrifter med hänvisning. Det sker uppdateringar och förbättringar och nu kommer jag göra en ny översyn, det finns något stavfel och formuleringar skall förbättras. Vidare kommer kursen transporter ses över och datorn med programmering i åk8.

Det var längesedan

Teknikbloggen blev aldrig den blogg som jag en gång tänkte utan det är en samling av den undervisning som eleverna får. Det kan saknas delar det kan vara för omfattande men du har fritt att använda det du behöver och bjuda igen när du kan.

Tinkercad

När jag arbetar med tinkercad så får jag många frågor om, storleken på föremålet, hur storleken förändras, eleverna glömmer ofta av att sammanfoga, många hittar inte exportknappen, eller glömmer att export till .STL fil, eleverna hittar inte filen i datorn, denna film kanske hjälper en och då är det en som har kommit lite längre.