Att möte programmering

Dessa dagar har flera lärare suttit och diskuterat hur de skall i matte och teknik undervisa i programmering. Jag har också gjort det, men samtidigt har jag en klar bild eftersom jag har jobbat med Scratch (5teminer) och micro:bit (1term).

Det finns inga nya kunskapskrav utan bara nytt centralt innehåll som vi skall gå igenom. Då gäller det att skapa kurser där programmering får bli en del av bedömningen som 3D skrivaren är, och som att bygga en sugrörsbron (det kanske finns de som ger betyg för snyggaste sugrörsbro, oj va fel tekniken då har blivit) i teknik är.

Mitt upplägg ser ut såhär

åk7 fortsätter och testar på blockprogrammering flera har gjort det i åk5-6 och då koppling direkt till enkla maskiner genom att figuren på skärmen är en konstruktion av enkla maskiner.

åk8 är det fokus på drivkrafter för kommunikation, utveckling drivkrafter från skriften till programstyrd kommunikation med ettor och nollor. Micro:bit och 3D skrivaren får där en viktig plats genom att det är tydligt hur hårdvara och mjukvara fungerar tillsammans.

åk9 jobbar vi med hemmet och jag vill att nu vill jag att eleverna skall kunna förstå att programmering finns i våra hus, smarta hus. I detta vill jag att de skall kunna hitta problem och lösningar i hemmet som finns, hur det skall kunna lösas med programstyrd teknik. Eleverna skall kunna kunna analysera sin scrachprogrammering.

Centralt innehåll i matte har 25 punkter och av dessa är 2st programmering. Centralt innehåll i teknik har 17 punkter och av dessa är 2st programmering och ytterligare 2 med inskrifter av programmering i befintligt centralt innehåll. Jag vill med detta säga att programmeringen är bara en liten del i det som eleven skall kunna det är då viktigt att integrera det i befintliga kurser även om det är roligt att använda hela terminen till att bygga upp en stad med lampor och trafikljus som funkar enligt olika programmeringar. Låt micro:bit sköta den automatiska öppningen av bron i kursen konstruktioner!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *