2.3 – Material och sammanfogningar åk8

Klicka här för Instuderingsfrågor

När du har läst det här avsnittet skall du:

  • Ha kunskaper om några vanliga tillverkningsmaterial
  • Känna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material och sammanfogning – s. 131-135 och kompositer s.136-139

Råvaran och material

När du skall tillverka något måste du veta hur det skall se ut, vilket material som skall användas och hur delar sammanfogas. Även vilka verktyg som skall användas under arbetet behöver du veta. Vid val av material behöver du veta vad den färdiga produkten kommer att utsättas för. Då är även sammanfogningarna viktiga så att produkten håller för ändamålet. Du behöver även veta vad den färdiga produkten får kosta. Detta kommer sedan avgöra många val av material och utseende. Idag är det viktigt att tänka på miljön. Detta påverkar också materialval och hur resurskrävande produkten får vara.

Metall är en av de vanligaste materialen till olika konstruktioner. Olika metaller används till olika saker. Gemensamt för metaller är att de leder värme och ström.

Koppar är en metall som utvinns ur gruvor. har en smältpunkt på 1083 grader Celcius. Till utseende är lite brungult. Kopparens egenskaper är att den är mjuk, formbar, och bra värmeledningsförmåga och el-ledningsförmåga. Koppar är lufttätt. Koppar används bl.a. till el-ledningar och vattenledningsrör. Även till takbeklädnad för det har en mycket hög livslängd och ger ett vackert utseende. Koppar används även bottnat på matlagningskärl för det leder värme mycket bra. Förr var koppar ett material till alla matlagningskärl, tak, stuprör, längre tillbaka i tiden så var det använt till smycken och vapen. En nackdel är att det är dyrt.


Järn är en vanlig metall som vi alla möter. Den är magnetisk och har en nackdel som är att den korroderar (rostar). Korroderingen kan man motverka genom att behandla yta så att syret inte kommer i kontakt med järnet. Detta gör vi genom att ytbehandla järnet på olika sätt bl.a målning. Järn används till: bilar, spik, cyklar, rör, armeringsjärn…

Rostfritt stål är en legering av järn, krom, nickel. Denna legering gör att det inte korroderar (rostar) lika lätt. Rostfritt stål används till bestick och sådant som utsätts för påverkan av luft och fukt.

Aluminium är en lätt metall som utvinns ur gruvor och är dyrt att framställa för det åtgår hög temperatur. Aluminium är bra för det är lätt material och lätt att återvinna. När man återvinner aluminium åtgår det bara 5% av energin mot att tillverka ny aluminium från mineralen bauxit. Aluminium används till burkar, flygplan, båtar, fordon.
Titan är lätt starkt och används till flygplansmotorer och konstruktioner som kräver hög styrka. Titan har en speciell egenskap och det är att det kan växa fast i vår benvävnad och kan användas till medicinsk teknik så som nya leder och tänder.

Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten. Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten. Cement är en viktig ingrediens i betongoch murbruk.  Redan för ett par tusen år sedan använde sig romarna av cement- och betonglika material vilka de kallade concretum – därav det engelska ordet concrete. Byggnadsverken kallades Opus caementicium, varifrån det svenska ordet cement härstammar. Dagens cement tillverkas huvudsakligen av finmalen kalksten och tillsätts fem procent gips för att hämma cementens bindning till ett fint pulver som saluförs som cement av olika kvalitéer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Cement

Betong är en blandning av cement, vatten och stenmaterial och man kan tillsätta kemikalier för att uppnå särskilda egenskaper. Betongen hårdnar på grund av den kemiska reaktion som uppkommer när vatten blandas med cement. Därigenom utvecklas värme och detta gör att man kan gjuta i betong även när det är mycket kallt. Betong är mycket starkt och motstår högt tryck och för att öka elasticiteten så tillför man järnstänger, armering, till betongen. http://sv.wikipedia.org/wiki/BetongTegel är en konstgjord byggnadssten som består av lera och sand samt eventuella tillsatser. Det används för konstruktion av byggnader. Tegelsten har sedan urminnes tider använts som byggnadsmaterial för murar, pelare och valv inom husbyggnader för olika ändamål. Idag är det mesta teglet så kallat fasadtegel, en typ av tegel som man använder utanpå en husstomme som kan vara av trä eller betong. Det ger ett utseende av att hela huset är gjort som förr av tegelväggar.
Wellpapp är papper som är korrugerat (veckat, vågat) och omgärdat av släta ytor detta för att öka styrkan. Används till förpackningar etc.Glas framställs från upphettad sand, kalk och soda. Genom olika tillsatser skapas olika egenskaper. Glas används även till proteser och kan växa ihop med benvävnaden.Plaster delas in i två grupper mjukplaster som går att återvinna och hårdplaster som inte går att återvinna. Plasten framställs från råolja och från naturliga polymer som finns i potatis, majs, trä. Plast används till massor av olika produkter som du dagligen använder, plastpåsar skosulor, bildäck, pingisrack, fotbollplaner…(just plastfotbollsplaner innehåller 34 olika gifter från gamla bildäck)Kompositer är sammansatta material där man blandar olika material för att få en viss egenskap. Det kan vara att vi vill ha en styrka och flexibilitet. Äldsta kompositmaterialet är gräs och lera. Idag tänker vi på bandyklubbor, hjälmar, fiskespön även båtar.

Flygplan

Sammanfogning av material sker med olika metoder
Svetsning, vid elsvetsning tillsätter man ett material genom att det smälter, vid gassvetsning smälter man en särskild svetstråd. Vid båda svetsningarna värms materialen upp så att det tillförda materialet smälter samman.

Lödning, används främst inom elektronik. Två ytor fogas samman med en lödtråd som smälter av värmen.

Mjuklödning

Nitning är att sammanfoga två plåtar med en expanderande metallstång av olika utseende. Jag visar här två olika typer av nitning.
Denna filmen är glödgade nitar

Poppnitar är det som idag används inom industri och hemmabruk. Denna film är sammanfogning med poppnit.

Lim, det finns massor med olika lim och då är det viktigt att välja lim efter vilka material man skall limma. Lim delas i i två grupper, vattenbaserat och lösningsmedelbaserat. Vattenbaserat är minst farligt så som trälim eller papperslim. Epoxilim är ett namn för lösningsbaserade limen, de luktar illa och har tydlig varningstext, det är ibland två olika lim som skall blandas för att kunna användas.

Tejp består av en bärare och ett häftämne. Bäraren det vi ser som inte klibbigt är den delen som ger tejpen en dela av egenskapen. ex. draghållfastihet, elasticitet. Bäraren är också den delen som skall ha olika egenskaper. skall tåla värme, fukt, kyla, kemikalier etc. Bäraren kan vara gjord av plastfilm, papper eller nästan allt, tyg metall etc. Valet av bärare och klister är användningsområdet för bästa häftförmåga. När du väljer tejp tänk på vad du skall använda det till. vidhäftning. http://www.skandiatape.se/vad-ar-tejp/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *